Vrouwen- en Gezinscommissie ISN komen bijeen

Op 5 november 2017 is de Vrouwen- en Gezinscommissie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) bijeengekomen. De bijeenkomst vond plaats in de conferentiezaal van ISN Mehmet Akif Moskee te Harderwijk.

Onder de deelnemers bevonden zich Mehmet Yürek (afgevaardigde raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Mücahit Batman (Onderwijscoördinator ISN), Deniz Özkanlı (lid Raad van Bestuur ISN) en leden van de Vrouwen- en Gezinscommissie van ISN.

Tijdens de bijeenkomst zijn de werkzaamheden van de Vrouwen- en Gezinscommissie geëvalueerd. De bijeenkomst begon met een openingstoespraak van Mehmet Yürek. Yürek juichte de vorderingen van de commissie toe. Hij benoemde echter wel dat een onvoldoende aantal moskeeën gebruik maakt van de diensten die de commissie biedt. Om die reden benadrukte hij het belang van uitrol van de commissiediensten. Yürek benoemde Melisa Arslan Baran als coördinator van de Vrouwen- en Gezinscommissie van ISN. Tevens kondigde hij aan dat bestuurslid Deniz Özkanlı de bestuurlijke vertegenwoordiging van deze commissie zal toe-eigenen. Yürek sprak zijn wens uit dat dit nieuwe ISN-orgaan tot vele verdiensten zal leiden.

Mücahit Batman stond in zijn toespraak stil bij de ontwikkelingen op het gebied van godsdienstonderwijs. Hij benadrukte dat ISN progressie boekt in het wegwerken van obstakels. Ook gaf hij aan dat alle aangesloten moskeeën geleidelijk over zullen gaan naar een uniform onderwijssysteem en dat hij rekent op steun van gezinnen gedurende dit proces. Ook sprak hij zijn ondersteuningsbereidheid uit richting de Vrouwen- en Gezinscommissie.

Deniz Özkanlı begon zijn toespraak met het bestaansrecht van de Vrouwen- en Gezinscommissie. Hij zei dat ook vrouwen onderdeel zijn van de organisatie en zegde toe dat ISN er alles aan zal doen om dit aan te tonen. Özkanlı merkte op dat er zowel voor de Vrouwen- en Gezinscommissie én voor de werkgroep Vrouwen ondersteunende activiteiten verricht gaan worden en dat ISN openstaat voor innovatieve concepten.

Melisa Arslan Baran nam de deelnemers mee in de historie van de Vrouwen- en Gezinscommissie. Zij verschafte inzicht in de eerdere activiteiten van de Vrouwen- en Gezinscommissie, die tussen 2013 en 2017 gerealiseerd zijn. Tevens gaf zij informatie over de geplande activiteiten. Verder gaf zij aan dat de commissie het opzetten van onderwijsseminars zal blijven handhaven en dat er een pamflet ontwikkeld zal worden over de diensten van de commissie. Ook benoemde Baran dat er speciale activiteiten gepland zullen worden ten behoeve van moskeevestigingen die geen vrouwelijke leerkracht hebben. Tot slot deelde ze mee dat er ingezet zal worden op meertaligheid van de commissiediensten.

Het programma vond plaats onder moderatie van Tuba Çelik (Media- en PR-verantwoordelijke van ISN). Zij bedankte alle deelnemers voor hun aanwezigheid en droeg ze zorg voor het slotstuk van de bijeenkomst.

Bijna 90 procent van ISN-pelgrims zou opnieuw voor ISN kiezen

Uit een tevredenheidsonderzoek van het Onderzoekscentrum van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) is gebleken dat pelgrims die met de Bedevaartorganisatie van ISN hun bedevaartplicht hebben vervuld in 2017, tevreden zijn met de organisatie van de bedevaart.

Het enquête-onderzoek vond digitaal plaats en werd gehouden tussen 9 en 13 oktober 2017. De enquête bevatte zestien vragen over onder meer de deelname aan de voorbereidende workshop, het verblijf in Mekka en Medina, tevredenheid over de groepsleider en over het eventueel opnieuw kiezen voor ISN als bedevaartorganisatie. Volgens het onderzoek zou 89% van de pelgrims opnieuw voor ISN kiezen om op bedevaart te gaan. Daarnaast zouden de pelgrims – met een score van 8,2 – anderen aanraden om met ISN op bedevaart te gaan. Het Presidium voor Religieuze Zaken is dit jaar begonnen met het faciliteren van medische voorzieningen in Mekka en Medina. Pelgrims zijn hier erg tevreden over: 88% van hen beoordeelt deze voorzieningen als goed of zeer goed.

De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat de Bedevaartorganisatie van ISN succesvol heeft gefunctioneerd. ISN evalueert deze resultaten in combinatie met de wensen van de pelgrims, om de kwalitatieve dienstverlening ook voor de komende jaren te waarborgen.

ISN op weg naar verduurzaming moskeeën

Op 8 juli 2016 hebben we als Islamitische Stichting Nederland (ISN) een samenwerkingsverklaring ondertekend met de organisaties Kerk in Actie en Tear. Het thema van deze samenwerking is duurzaamheid. Als ISN vinden we het belangrijk om goed voor onze omgeving, de planeet en al het leven te zorgen. Zo zijn wij tegen energieverspilling en milieuvervuiling.

Op dit moment werkt ISN we samen met Groene Kerken. Het is vooral bedoeld om ervaringen te delen en elkaar zo te stimuleren om bij te dragen aan een groenere omgeving.

Sinds een aantal jaren bestaat er het plakkaat “Groene Moskee” waarmee een moskee laat zien het belangrijk te vinden om aan deze thema’s te werken. Moskeeën kunnen hiervoor in aanmerking komen indien ze aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Energie en klimaat – doet aan energiebesparing, het scheiden van afval.
  • Bewust inkopen doen – Fairtrade producten, groene stroomleverancier, FSC-papier.
  • Beleid en aanpak – als bestuur het agendeert in het beleid van de moskee.

De Merkez moskee in Deventer, de Eyup Sultan moskee in Apeldoorn, Ulu moskee in Utrecht, Kuba moskee in IJmuiden hebben al een bordje “Wij zijn een groene moskee” aan de muur hangen. Binnenkort zal ook de Fatih moskee in Eindhoven dit plakkaat ontvangen.

Moskeeën die aan de slag willen gaan met duurzaamheid, kunnen contact opnemen met de werkgroep Groene Moskeeën. Moskeeën die aan de voorwaarden ervan voldoen, ontvangen het bordje “Wij zijn een groene moskee”. Ook wordt het bestuur begeleid bij het maken van een plan.

Voor meer informatie en vragen kan contact worden opgenomen met Deniz Özkanli, ISN-bestuurder, op telefoonnummer 0630122133 of d.ozkanli@diyanet.nl.

Aangetreden geloofsbedienaren bijeen

Geloofsbedienaren die in 2017 in dienst zijn getreden bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN), zijn op 10 oktober 2017 bijeengekomen in het hoofdgebouw van ISN. Onder de aanwezigen waren Mehmet Yürek (Plaatsvervangend Raadsman voor Religieuze Zaken), Salih Söğüt (Plaatsvervangend Attaché voor Religieuze Zaken, regio Rotterdam), diverse attaché-medewerkers (regio Deventer) en geloofsbedienaren die in 2017 zijn aangetreden bij één van de ISN-moskeeën.

 De bijeenkomst begon met een presentatie van Cevdet Keskin (Algemeen Coördinator ISN). Tijdens die presentatie zijn de activiteiten van ISN toegelicht. Hierna nam Mehmet Yürek het woord. Yürek benadrukte tijdens zijn toespraak het belang van kwalitatief goede dienstverlening door ISN en sprak hij tevens zijn verwachtingen uit op het gebied van religieuze diensten van de geloofsbedienaren. De bijeenkomst eindigde met de beantwoording van gestelde vragen.

Overzicht van de in 2017 aangetreden geloofsbedienaren en hun werklocatie:

Moskeevestiging Voor- en achternaam
ISN Rijen (İmam-ı Azam) Abdurrahim DİLEK
ISN Nijmegen (Eyüp Sultan) Abdurrahim İNAL
ISN Veendam (Osman Gazi) Abdurrazak SUNAR
ISN Lelystad (Osmanlı) Adem KANBER
ISN Heerlen (Kuba) Ali ARSLAN
ISN Eindhoven (Fatih) Bahri ÇAM
ISN Almelo (Yunus Emre) Fatih ÇENTELİ
ISN Huizen (Selimiye) İbrahim Hilmi KUCUR
ISN Amersfoort (Mevlana) Kemalettin ÖKTEN
ISN Boxtel (Mevlana) Mustafa AKPINAR
ISN Oudenbosch (Barbaros) Necati AKBULUT
ISN Emmen Yıldırım (Beyazıt) Resul ALATAŞ
ISN Geleen (İhlas) Ricail KAYA
ISN Terborg (Mimar Sinan) Rüstem ÖZERZURUMLU
ISN Rotterdam (Laleli) Sami TÜRKEL
ISN Uden Yıldırım (Beyazıt) Selvet TURHAN
ISN Doetinchem (Merkez) Seyhan ÖZSOY
ISN Barneveld (Ulu) Süleyman ASLAN
ISN Haarlem (Selimiye) Tahsin GÜLÜNAY
ISN Waalwijk (Abdulkadir Geylani) Zekeriya ÖZALP
ISN Oldenzaal Fatih Ziya TAŞTAN

ISN organiseert evaluatiebijeenkomst Bedevaart

Op initiatief van Islamitische Stichting Nederland (ISN) en het Haagse Adviseurschap voor Religieuze Zaken vond op 10 oktober 2017 een evaluatiebijeenkomst plaats in het kader van de Bedevaartorganisatie 2017.

De bijeenkomst werd gehouden in het hoofdgebouw van ISN. Onder de aanwezigen waren Mehmet Yürek (Plaatsvervangend Raadsman voor Religieuze Zaken), Cevdet Keskin (Algemeen Coördinator ISN), Zühdü Elveren (Bedevaartcoördinator 2017), bedevaartfunctionarissen en groepsleiders.

Tijdens de bijeenkomst is stilgestaan bij de pluspunten en ontwikkelpunten van de bedevaartorganisatie. Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen op tafel gekomen voor de opzet en uitvoering van toekomstige pelgrimstochten. Tevens presenteerden de groepsleiders hun bevindingen.

Uit de groepsleidersverslagen komt naar voren dat de bedevaart in algemene zin succesvol is verlopen. Niettemin is besloten om een tevredenheidsonderzoek te houden onder de pelgrims zelf. De pelgrims hebben een e-mail ontvangen met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Op de website www.diyanet.nl kunnen pelgrims deelnemen aan de enquête.

Tentaminering didactische vaardigheden onderwijsvrijwilligers voltooid

De afdeling Onderwijscoördinatie van de Islamitische Stichting Nederland heeft de afname van tentamens onder onderwijsvrijwilligers door het hele land voltooid. Deze vrijwilligers die reeds in ISN-moskeeën actief zijn, zijn getoetst op vereiste kennisniveau en didactische vaardigheden. De tentaminering heeft in vier regio’s plaatsgevonden. De eerste vond op 23 september 2017 plaats bij ISN Sultanahmet Moskee te Zaandam, alwaar 49 kandidaten aan meededen. De tweede vond op 24 september 2017 plaats bij ISN Laleli Moskee te Rotterdam. Daar namen 37 kandidaten deel. De derde vond plaats op 30 september 2017 plaats bij ISN Merkez Moskee te Deventer. Hier namen 40 kandidaten deel. De laatste vond op 1 oktober 2017 plaats bij ISN Süleymaniye Moskee, alwaar 67 kandidaten hun tentamens aflegden.

In totaal hebben 193 kandidaten deelgenomen aan de kennis- en vaardighedentoets. De uitslag wordt op 23 oktober 2017 bekendgemaakt. De kandidaten worden afhankelijk van hun beoordeling ingedeeld in een onderwijsgroep. De onderwijsgroepen vallen uiteen in de categorieën A, B en C. Afhankelijk van hun toewijzing worden de onderwijsvrijwilligers vakkundig opgeleid.

ISN lanceert vernieuwd onderwijssysteem in pilotregio’s

De afdeling Onderwijscoördinatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) is dit onderwijsseizoen begonnen met het aanbieden van een nieuw concept, genaamd “Speeltuin van de Moskee”. Met dit concept wordt het onderwijsprogramma van kinderen uit de leeftijdscategorie vier tot zes jaar gevoed. De lancering van dit vernieuwde onderwijsprogramma vond plaats op zondag 10 september 2017. Het programma werd gehouden bij de ISN Sultanahmet Moskee te Zaandam, wat bijgewoond werd door 50 deelnemers. Onder de aanwezigen waren onderwijzers uit 20 pilotregio’s. Gedurende het programma werd ook het vernieuwde onderwijsmateriaal geïntroduceerd en is er stilgestaan bij pedagogische aandachtspunten in relatie tot de genoemde leeftijdscategorie.

Tijdens het programma lichtte Onderwijscoördinator Mücahit Batman het vernieuwde onderwijsmateriaal en het jaarcurriculum toe. De theoloog en onderwijzer Tuğba Karanfil beschreef de aandachtspunten inzake religieus onderwijs in de leeftijdscategorie vier tot zes jaar.

De lancering verliep succesvol. De Onderwijscoördinatie van ISN is voornemens om tegen het eind van het onderwijsseizoen het ingebruikgenomen onderwijsmateriaal te evalueren met de lokale onderwijzers.

Onderwijscoördinatie lanceert “Presentielijst en vorderingenlijst”

Het door de afdeling Onderwijscoördinatie ontwikkelde en uitgebrachte klassenboek “Presentielijst en vorderingenlijst” is vanaf heden verkrijgbaar. Dit boek wordt met ingang van het onderwijsseizoen 2017-2018 door onderwijzers in gebruik genomen.

Dit ondersteunende onderwijsmateriaal wordt beschouwd als één van de belangrijkste stappen in het kader van uniformiteit in religieus onderwijs. Het boek kenmerkt zich door eenvoud, gemak en praktische bruikbaarheid. Het boek heeft een gestandaardiseerde opbouw en bevat onder meer voortgangsschema’s voor Koranmemorisatie, Koranrecitatie, een presentielijst, schematische overzichten van de dagelijkse onderwijsthema’s, vakantieprogramma’s, zomervakantieprogramma, losse activiteiten en gegevens van de lokale onderwijscommissie.

Een andere noemenswaardige eigenschap van het klassenboek is dat het een tweetalige inhoud kent: zowel Turks als Nederlands.

Het klassenboek bestaat uit 54 pagina’s en is geschikt om de voortgang te bewaken van leerlingen uit alle leeftijdscategorieën. Het leent zich voor diverse onderwijsprogramma’s.

Dit boek is te bestellen bij onze nevenvestiging Vakif BV voor de prijs van € 1,25 per stuk plus eventuele verzendkosten. Voor lokale moskeevestigingen geldt een korting van 20%. Voor bestellingen kunt u zich wenden tot de Boekenafdeling van Vakif BV, te bereiken op telefoonnummer 070-7830040 en op kitap@diyanet.nl.

Onderwijscoördinatie ISN brengt leerlingvolgsysteem live

De afdeling Onderwijscoördinatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft het recent ontwikkelde leerlingvolgsysteem gelanceerd. Met de lancering hiervan worden de onderwijsvorderingen binnen de 146 aangesloten moskeeën inzichtelijk gemaakt voor belanghebbenden.

Het volgsysteem is met eigen middelen en door professionals ontwikkeld. De lancering hiervan vond op zaterdag 9 september 2017 plaats in de ISN Ulu Moskee te Ede, alwaar 41 moskeevertegenwoordigers aanwezig waren. In het bijzijn van deelnemers uit de pilotregio’s werd het volgsysteem succesvol gedemonstreerd. De fasering van de volledige functionaliteiten duurt zo’n twee maanden en wordt geleidelijk uitgerold.

De applicatie wordt in de eerste plaats in gebruik genomen door de pilotregio’s. Onderdelen die daarbij live gaan zijn: presentielijst, vorderingenlijst, NAW-gegevens van de leerling en diens leraar, behaalde resultaten, documentenopslag en contactmogelijkheden.

Een noemenswaardige functionaliteit is de optie voor de ouder/verzorger om de vordering van de leerling op afstand te volgen. Wij zien deze functionaliteit als een belangrijke stap in het religieuze onderwijs.

De beveiliging van persoonlijke gegevens is volgens Onderwijscoördinator Mücahit Batman gewaarborgd; de privacy van alle betrokken partijen wordt dus gegarandeerd. Verder gaf Batman aan dat het volgsysteem binnen twee jaar volledig uitgerold zal zijn in alle aangesloten moskeeën.

 

ISN-pelgrims komen aan in Medina

De pelgrims die met de Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) hun bedevaartplicht hebben volbracht, zijn druk doende met cirkelen (tawāf) rondom de Ka’ba. Een ander deel heeft besloten om de stad Medina te bezoeken.

De pelgrims keren op 13 september 2017 terug naar Nederland. Deze pelgrims maken deel uit van de vijfde bedevaartgroep, waarvan de reisduur drie weken bedraagt.

De pelgrims die eerder afreisden – zijnde de eerste, tweede, derde en vierde bedevaartgroepen – verrichten deze week de vrijwillige ʿumra en tawāf en vertrekken in de loop van de week naar Medina. De laatste pelgrims keren op 23 september 2017 terug naar Nederland.

 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.