Over ISN

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) is een religieus verbond dat als doel heeft om binnen de aangesloten moskeeverenigingen alle moslims wegwijs te maken bij het aanleren, voeden en onderhouden van de religieuze verplichtingen. Er worden religieuze activiteiten aangeboden om het geloof te kunnen beleven en uit te dragen.

ISN is opgericht in 1982 en is met 148 aangesloten moskeeën één van de grootste maatschappelijke organisaties in Nederland. ISN heeft het principe van mens-georiënteerd opereren als speerpunt genomen en heeft haar activiteiten volgens dit principe vormgegeven. Het oprichtingsdoel was (en is) om de bestaande mogelijkheden voor de verrichting van de religieuze plichten van de in Nederland woonachtige moslims te ondersteunen en verder te ontwikkelen. ISN zet zich in voor de rechten van de mens, vrede, solidariteit en samenleven en probeert dat te verspreiden in brede kringen.

Missie
ISN is – in lijn met de traditie van islamitische stichtingen – opgericht door moslims in Nederland en steunt allerlei activiteiten die plaatsvinden in naam van rechtvaardigheid en deugdzaamheid binnen een kader van authentieke kennis en ethische waarden. Naast religieuze dienstverlening binnen en buiten de moskee, richt ISN zich op de persoonlijke ontwikkeling van gezaghebbende, productieve en evenwichtige individuen, met behoud van hun identiteit als zelfbewuste moslims.

Visie
Vanuit onze deskundigheid, en met de wens om een gezaghebbende en respectabele organisatie op het gebied van de Islam te zijn, verleent de Islamitische Stichting Nederland begeleiding en ondersteuning aan organisaties en individuen die zich inzetten op het vlak van religie, educatie en welzijn met als doel het bijdragen aan rechtvaardigheid en deugdzaamheid in de wereld en in het bijzonder in Nederland.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.