Doelstellingen van ISN

De belangrijkste doelstellingen van onze stichting zijn:

 • Binnen de aangesloten moskeeverenigingen alle moslims wegwijs maken bij het aanleren en onderhouden van de religieuze verplichtingen.
 • Tegemoetkomen aan de religieuze behoeften en het aanbieden van religieuze activiteiten om het geloof te kunnen praktiseren en uitdragen.
 • Spirituele groei en ontplooiing stimuleren en ondersteunen.

Activiteiten:
Bovengenoemde doelstellingen trachten we te bereiken met de volgende activiteiten:

 • Het verwerven en beheren van onroerende goederen.
 • Begeleiding bij de pelgrimsreizen en de uitvaart.
 • Adviseren van moslims over religieuze rituelen zoals het gebed, de bedevaart naar Mekka, het vasten tijdens de Ramadan en andere religieuze feestdagen.
 • Bijstaan van moslims rondom de levenscyclusrituelen, zoals de geboorte, besnijdenis en huwelijk.
 • Het verzorgen van islam- en koranlessen.
 • Vertalen en publiceren van informatieve boeken op het gebied van Islam en samenleving.
 • Aanbieden van deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers.
 • Samenwerken met gezaghebbende organisaties als het Presidium voor Religieuze Zaken en met de in Nederland gevestigde moslimorganisaties.
 • Samenwerken met kerken, synagogen en andere religieuze verbonden.
 • Voorlichting geven over diverse levensbeschouwelijke onderwerpen aan moslims en mensen die geïnteresseerd zijn in de Islam.

Aanvankelijk bood ISN alleen bovengenoemde diensten aan. In de loop van de tijd is dit verder uitgebreid waarbij vooral aandacht wordt gegeven aan activiteiten die de integratie bevorderen van moslims in Nederland. Vanaf de dag van oprichting heeft de ISN haar diensten verder ontwikkeld en gediversifieerd op het terrein van religieuze activiteiten, maatschappelijke activiteiten, publicaties van boeken en godsdienstonderwijsactiviteiten. De inkomsten van ISN bestaan hoofdzakelijk uit bijdrage van donateurs, lokale stichtingen en giften. Daarnaast zijn er inkomsten via inschrijfgelden, huuropbrengsten, verkoop van boeken en kalenders en bijdragen voor excursies. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het in stand houden van de moskeegebouwen en de kosten voor uitvaart.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.