Offerdiensten

Om de in Nederland wonende moslims de mogelijkheid te bieden om de offerande onder volmacht te volbrengen, organiseert Islamitische Stichting Nederland – ruim voorafgaand aan het offerfeest (id al-adha) jaarlijks een inzamelingsactie. Nadat de volmachtgevers ISN hebben gevolmachtigd om namens hen een offer te mogen uitbrengen, draagt ISN er zorg voor dat de offers conform het aantal volmachten wordt uitgevoerd. Doorgaans geschiedt dit in armere landen. ISN werkt hiervoor samen met internationale organisaties om zodoende het gestroomlijnde offerproces te waarborgen.

Degenen die onder volmacht hun offerandeplicht willen volbrengen, voldoen een vastgesteld bedrag, dat sinds enkele jaren ook middels iDeal betaald kan worden.