Uitvaartfirma

Het begeleiden van de uitvaart voor overleden leden behoort tot de voornaamste diensten van de Islamitische Stichting Nederland (ISN). Tot medio jaren negentig van de vorige eeuw werden de uitvaartdiensten uitbesteed aan uitvaartondernemingen, gesplitst naar regio noord en regio zuid. Uit kostenoverwegingen en om het uitvaartproces af te stemmen op de door ons opgestelde dienstverleningseisen, is toen besloten om de uitvaart te insourcen.

Onze huidige opererende uitvaartfirma is sinds 17 april 1996 operationeel. Het doel van onze uitvaardiensten is om het uitvaartproces gestroomlijnd en conform onze kwaliteitsnormen te verwezenlijken. Hiervoor heeft ISN aanvankelijk enkele theologisch geschoolde uitvaartverzorgers in dienst genomen, tot grote tevredenheid van moskeegangers. In 2016 heeft ISN haar bedrijfsactiviteiten rondom uitvaartdiensten ondergebracht in een afzonderlijke firma: Vakif BV.

Door de stijgende vraag naar uitvaartdiensten is ons uitvaartteam inmiddels uitgegroeid tot een bekwaam driekoppig team.

Voor het melden van een overlijdenis kunt u 24 uur per dag contact opnemen met één van de volgende nummers:

  • 06-54 61 48 96
  • 06-54 78 56 11
  • 06-52 55 34 46

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.