Structuur en Organisatie

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) is een zelfstandige stichting opgericht naar Nederlands recht die onroerend goed heeft en deze in bruikleen geeft aan lokale stichtingen. De onderlinge verhouding tussen ISN en de aangesloten stichtingen wordt beheerst door de wet en de statuten van alle betrokken stichtingen waarbij de zelfstandigheid van de stichtingen is gewaarborgd. Zelfstandigheid van ISN en de aangesloten stichtingen is zowel op financieel vlak als op bestuurlijk niveau gewaarborgd. Verder beschikken alle aangesloten stichtingen alsmede ISN over een eigen begroting en eigen financiën.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.