Vrouwen- en Gezinscommissie ISN komen bijeen

Op 5 november 2017 is de Vrouwen- en Gezinscommissie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) bijeengekomen. De bijeenkomst vond plaats in de conferentiezaal van ISN Mehmet Akif Moskee te Harderwijk.

Onder de deelnemers bevonden zich Mehmet Yürek (afgevaardigde raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Mücahit Batman (Onderwijscoördinator ISN), Deniz Özkanlı (lid Raad van Bestuur ISN) en leden van de Vrouwen- en Gezinscommissie van ISN.

Tijdens de bijeenkomst zijn de werkzaamheden van de Vrouwen- en Gezinscommissie geëvalueerd. De bijeenkomst begon met een openingstoespraak van Mehmet Yürek. Yürek juichte de vorderingen van de commissie toe. Hij benoemde echter wel dat een onvoldoende aantal moskeeën gebruik maakt van de diensten die de commissie biedt. Om die reden benadrukte hij het belang van uitrol van de commissiediensten. Yürek benoemde Melisa Arslan Baran als coördinator van de Vrouwen- en Gezinscommissie van ISN. Tevens kondigde hij aan dat bestuurslid Deniz Özkanlı de bestuurlijke vertegenwoordiging van deze commissie zal toe-eigenen. Yürek sprak zijn wens uit dat dit nieuwe ISN-orgaan tot vele verdiensten zal leiden.

Mücahit Batman stond in zijn toespraak stil bij de ontwikkelingen op het gebied van godsdienstonderwijs. Hij benadrukte dat ISN progressie boekt in het wegwerken van obstakels. Ook gaf hij aan dat alle aangesloten moskeeën geleidelijk over zullen gaan naar een uniform onderwijssysteem en dat hij rekent op steun van gezinnen gedurende dit proces. Ook sprak hij zijn ondersteuningsbereidheid uit richting de Vrouwen- en Gezinscommissie.

Deniz Özkanlı begon zijn toespraak met het bestaansrecht van de Vrouwen- en Gezinscommissie. Hij zei dat ook vrouwen onderdeel zijn van de organisatie en zegde toe dat ISN er alles aan zal doen om dit aan te tonen. Özkanlı merkte op dat er zowel voor de Vrouwen- en Gezinscommissie én voor de werkgroep Vrouwen ondersteunende activiteiten verricht gaan worden en dat ISN openstaat voor innovatieve concepten.

Melisa Arslan Baran nam de deelnemers mee in de historie van de Vrouwen- en Gezinscommissie. Zij verschafte inzicht in de eerdere activiteiten van de Vrouwen- en Gezinscommissie, die tussen 2013 en 2017 gerealiseerd zijn. Tevens gaf zij informatie over de geplande activiteiten. Verder gaf zij aan dat de commissie het opzetten van onderwijsseminars zal blijven handhaven en dat er een pamflet ontwikkeld zal worden over de diensten van de commissie. Ook benoemde Baran dat er speciale activiteiten gepland zullen worden ten behoeve van moskeevestigingen die geen vrouwelijke leerkracht hebben. Tot slot deelde ze mee dat er ingezet zal worden op meertaligheid van de commissiediensten.

Het programma vond plaats onder moderatie van Tuba Çelik (Media- en PR-verantwoordelijke van ISN). Zij bedankte alle deelnemers voor hun aanwezigheid en droeg ze zorg voor het slotstuk van de bijeenkomst.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.