ISN organiseert evaluatiebijeenkomst Bedevaart

Op initiatief van Islamitische Stichting Nederland (ISN) en het Haagse Adviseurschap voor Religieuze Zaken vond op 10 oktober 2017 een evaluatiebijeenkomst plaats in het kader van de Bedevaartorganisatie 2017.

De bijeenkomst werd gehouden in het hoofdgebouw van ISN. Onder de aanwezigen waren Mehmet Yürek (Plaatsvervangend Raadsman voor Religieuze Zaken), Cevdet Keskin (Algemeen Coördinator ISN), Zühdü Elveren (Bedevaartcoördinator 2017), bedevaartfunctionarissen en groepsleiders.

Tijdens de bijeenkomst is stilgestaan bij de pluspunten en ontwikkelpunten van de bedevaartorganisatie. Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen op tafel gekomen voor de opzet en uitvoering van toekomstige pelgrimstochten. Tevens presenteerden de groepsleiders hun bevindingen.

Uit de groepsleidersverslagen komt naar voren dat de bedevaart in algemene zin succesvol is verlopen. Niettemin is besloten om een tevredenheidsonderzoek te houden onder de pelgrims zelf. De pelgrims hebben een e-mail ontvangen met daarin een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Op de website www.diyanet.nl kunnen pelgrims deelnemen aan de enquête.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.