Onderwijscoördinatie lanceert “Presentielijst en vorderingenlijst”

Het door de afdeling Onderwijscoördinatie ontwikkelde en uitgebrachte klassenboek “Presentielijst en vorderingenlijst” is vanaf heden verkrijgbaar. Dit boek wordt met ingang van het onderwijsseizoen 2017-2018 door onderwijzers in gebruik genomen.

Dit ondersteunende onderwijsmateriaal wordt beschouwd als één van de belangrijkste stappen in het kader van uniformiteit in religieus onderwijs. Het boek kenmerkt zich door eenvoud, gemak en praktische bruikbaarheid. Het boek heeft een gestandaardiseerde opbouw en bevat onder meer voortgangsschema’s voor Koranmemorisatie, Koranrecitatie, een presentielijst, schematische overzichten van de dagelijkse onderwijsthema’s, vakantieprogramma’s, zomervakantieprogramma, losse activiteiten en gegevens van de lokale onderwijscommissie.

Een andere noemenswaardige eigenschap van het klassenboek is dat het een tweetalige inhoud kent: zowel Turks als Nederlands.

Het klassenboek bestaat uit 54 pagina’s en is geschikt om de voortgang te bewaken van leerlingen uit alle leeftijdscategorieën. Het leent zich voor diverse onderwijsprogramma’s.

Dit boek is te bestellen bij onze nevenvestiging Vakif BV voor de prijs van € 1,25 per stuk plus eventuele verzendkosten. Voor lokale moskeevestigingen geldt een korting van 20%. Voor bestellingen kunt u zich wenden tot de Boekenafdeling van Vakif BV, te bereiken op telefoonnummer 070-7830040 en op kitap@diyanet.nl.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.