Enquête Religieuze Vertalingen

Momenteel houden wij een enquête over de vraag naar islamitische literatuur in de Nederlandse taal. De resultaten hiervan zullen wij gebruiken om vast te stellen welke publicaties wij in de komende jaren willen uitbrengen. Iedereen die iets heeft met islamitische literatuur kan deelnemen. Onder de deelnemers verloten wij vijf exemplaren van een onlangs uitgebrachte publicatie van ISN. Klik hier om deel te nemen aan de enquête.

Deelname aan VU-panel

Het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft een tweedaags colloquium gehouden over het thema (post)oriëntalisme, Islam, shari’a en de seculiere staat. Gastspreker was Prof. Wael Hallaq, hoogleraar aan de Humanities-faculteit van de Columbia Universiteit (VS).

Het colloquium vond plaats op dinsdag 28 juni 2022 aan de VU en op vrijdag 1 juli 2022 aan het Huis van de Wijk Mansvelt te Amsterdam. Beide bijeenkomsten werden bijgewoond door Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken in Den Haag en Hoogleraar Islamitisch Recht) en namens ISN Ahmed Bulut (Specialist Religieuze Vertalingen ISN). Onder de aanwezigen bevonden zich ook academici, docenten en studenten.

De bijeenkomsten begonnen met een introductie van Dr. Yaser Ellethy (Directeur Centrum voor Islamitische Theologie VU). Vervolgens hield Prof. Hallaq een rede over het verband tussen staatsinrichting, oriëntalisme, modernisme, Islam en secularisme. Na de rede vond er een debat met de aanwezigen en een uitwisseling van gedachten plaats. Prof. Dr. Haluk Songur, die deelnam als debatleider, hield een bijdrage middels een toespraak. De deelnemers ervaarden de bijeenkomsten als uitdagend en intellectueel prikkelend.

Prof. Hallaq is als hoogleraar Islamitisch Recht en Islamitische Intellectuele Geschiedenis een van ’s werelds toonaangevende autoriteiten op het gebied van islamitisch recht. Hij schreef diverse boeken over onder meer recht, rechtstheorie, filosofie, politieke theorie en logica. Veel van zijn boeken zijn vertaald naar het Arabisch, Turks, Indonesisch, Perzisch, Duits, Japans en andere talen. Hieronder een greep uit zijn publicaties:

  • The Impossible State: Islam, Politics and Modernity’s Moral Predicament (New York: Columbia University Press, 2013).
  • Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha (New York: Columbia University Press, 2019).
  • An Introduction to Islamic Law (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2009).
  • A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

Seminar voor pelgrimskandidaten

De Islamitische Stichting Nederland heeft een seminar gehouden voor 118 pelgrimskandidaten die op bedevaart gaan met de Hadj-organisatie 2022.

Het seminar dat op 19 juni 2022 werd gehouden in de conferentiezaal van de ISN Rotterdam Laleli-Moskee, werd bijgewoond door de Raadsman voor Religieuze Zaken Prof. Dr. Haluk Songur, ISN-voorzitter Muhlis Koç, Hadj Organisatieverantwoordelijke Cevdet Keskin, vijf religieuze bedienaren die als hoofd en groepsleider dienst zullen doen, evenals de pelgrimskandidaten en hun familieleden.

Na de motiverende toespraken van de Raadsman voor Religieuze Zaken en de ISN-voorzitter aan de pelgrimskandidaten, werden in het seminar presentaties gehouden waar de pelgrimkandidaten technische informatie kregen over de bedevaart en noodzakelijke informatie zoals het maken van de bedevaart en de religieuze aspecten ervan.

Met de ISN 2022 Hadj-organisatie, waaraan in totaal 5 functionarissen, waaronder een groepsleider, een vrouwelijke bedienaar en drie religieuze bedienaren deelnemen, zullen dit jaar in totaal 113 pelgrimskandidaten in één groep naar de heilige landen vertrekken om te voldoen aan hun bedevaartplicht

De groep pelgrimskandidaten die met de ISN 2022 Hadj-organisatie op bedevaart gaan, vertrekt op 28 juni 2022 vanaf de luchthaven van Amsterdam. Op 19 juli is de terugkeer naar Nederland.

Het is de bedoeling om een ​​tweede seminar te houden waar de bedevaart in detail zal worden behandeld voor de pelgrimskandidaten die deelnemen aan de Hadj-organisatie van 2022.

Ook is er een speciale ceremoniële afscheidsceremonie gepland voor onze pelgrimskandidaten, die na twee jaar onderbreking, op 28 juni 2022, de Kaba zullen bezoeken.

Bestuur ISN ontmoet universiteitsstudenten in Amsterdam

Bestuursleden van de Islamitische Stichting Nederland ontmoetten op 17-06-2022 bachelor-, masterstudenten en promovendi van verschillende universiteiten. De bijeenkomst in Amsterdam begon met een Koranrecitatie, voorgedragen door Kemal Gözütok, religieus bedienaar van de Fatih-moskee. In zijn welkomstwoord bedankte de voorzitter van ISN, Muhlis Koç, de jongeren voor hun deelname aan de bijeenkomst. De ISN-voorzitter verklaarde dat dergelijke bijeenkomsten periodiek zullen doorgaan en benadrukte open te staan ​​voor de ideeën en suggesties van de jongeren, en dat de jongeren met kennis een grote rol spelen om de islamitische beschaving tot op de dag van vandaag te brengen en dat dit ook vanaf nu het geval zal zijn. Hij benadrukte het belang van het onderhouden van contacten met niet-gouvernementele organisaties zoals ISN en bedankte hen nogmaals voor hun deelname.

Nadien hield de secretaris van ISN een presentatie over de organisatiestructuur en projecten van ISN. De secretaris, die de structuur, eenheden, dienstverlenende afdelingen en doelstellingen van de stichting aan de jeugd heeft voorgesteld, verklaarde open te staan ​​voor elke vorm van bijdrage die zij kunnen leveren aan de dienstverlenende afdelingen, hetzij vrijwillig of officieel, in overeenstemming met de zich ontwikkelende en veranderende omstandigheden van de tijd.

Cengiz Korkmaz, bestuurslid ISN en verantwoordelijk voor bouwprojecten, zei dat het stadium van het bouwen van steigers in de projecten waaraan al lang wordt gewerkt – in Rotterdam, Utrecht, Den Haag met betrekking tot slaapzalen en studentenhuizen, waar de meeste studenten behoefte aan hebben – bereikt is en dat bij realisatie van bovengenoemde projecten mede zal worden voorzien in de huisvestingsbehoefte van de studenten.

De Raadsman voor Religieuze Zaken in Den Haag, Prof. Dr. Haluk Songur, verklaarde dat hij ook een academicus is en dat hij bereid is elke vorm van bijdrage te leveren aan jonge mensen die zich bezighouden met academische studies over onderwerpen die verband houden met zijn vakgebied. Songur, die de studenten informeerde over enkele projecten, verklaarde dat het project “Ik lees” in sommige moskeeën doorgaat, en dat studenten kunnen deelnemen aan het boekleesproject in moskeeën, en dat ze ook het “Lees”-gebod kunnen toepassen, wat het eerste gebod van de Koran is, in de regio’s waar ze zich bevinden. Hij benadrukte dat een ander belangrijk project het Ihtida/Kardes-project is, en dat jongeren die de taal goed kennen in dit opzicht een verantwoordelijkheid hebben en een bijdrage kunnen leveren. Hij benadrukte dat de bekeerlingen niet alleen gelaten mogen worden wat betreft kennis van de religie, en dat het belangrijk is om met hen in contact te zijn.

De studenten stelden zichzelf voor op de bijeenkomst en bedankten ISN die de bijeenkomst had georganiseerd. De jongeren, die verklaarden vrijwillig deel te nemen aan de activiteiten bij ISN-moskeevestigingen in de omgeving, verklaarden ook dat het voortzetten van dergelijke vergaderingen nuttig zou zijn.

Na de ontmoeting met de jongeren, bedankte Erkan Karagöz (Voorzitter Osdrop ISN Hacı Bayram Moskee en tevens Penningmeester ISN), de deelnemers voor hun deelname.

ISN Onderwijscoördinator Dr. Sami Bakır en Zehra Vlug gaven ook aan dat ontmoetingen met jongeren zeer productief zijn. Na een versnapering werd de vergadering beëindigd.

Aankondiging Ramadanfeest 1443 H./2022 M.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

We zijn verheugd het Ramadanfeest (ʿīd al-fiṭr) te mogen verwelkomen. Dit jaar valt dat op maandag 2 mei 2022. De Ramaḍān is een belangrijke periode voor moslims waarin vrede, broederschap en harmonie centraal staan. Om die reden is het ook een moeilijk moment om afscheid te moeten nemen van deze bijzondere maand.

De vastenmaand Ramaḍān was een maand van bezinning. We hebben kunnen proeven van de zegen (baraka) van de suḥūr’s en van de vreugdevolle momenten rondom de ifṭār’s. We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk uit de heilige Qurʾān te lezen en om het vastengebed (ṣalāt al-tarāwīḥ) te verrichten. Met het vasten, Qurʾān-recitaties, de afdracht van de armenbelasting (al-zakāt), de aalmoes van het verbreken van het vasten (zakāt al-fiṭr) en alle andere vormen van liefdadigheid (al-ṣadaqa) hebben we geprobeerd om onze zielen te zuiveren.

De vastenmaand Ramaḍān is een goede en belangrijke leerschool voor moslims. Laten we Allah dankbaar zijn voor de vele gunsten die Hij ons heeft verleend.

Laten we onze blijdschap met anderen delen; laten we onze gezinnen, buren, families, vrienden en de gemeenschap als geheel deelgenoot maken in onze blijdschap.

Tijdens de islamitische feestdagen wordt aanbevolen om eventuele onderlinge wrok en woede los te laten en elkaars tekortkomingen te vergeven. Laten we dat dan ook doen, laten we onze broederschap behouden en versterken.

Laten we ook onze ouders en onze senioren niet vergeten. Feliciteer hen en spreek een smeekbede (duʿāʾ) uit voor degenen die reeds zijn overleden. Laten we ook onze kinderen en jongeren het feestgevoel geven, zodat ze later terug kunnen kijken naar deze onvergetelijke tijd.

Onze verantwoordelijkheden gaan na de Ramaḍān door. Laten we ons voornemen om de schoonheid van de Ramaḍān ook na afloop van die maand levend te houden. Laten we onze band met Allah en de heilige Qurʾān intact houden en ons best doen om een goede moslim te zijn.

Wij hopen dat het Ramadanfeest veel goeds zal brengen voor de wereldwijde moslimgemeenschap, voor de Nederlandse samenleving en voor de gehele mensheid. Wij wensen alle moslims een fijn Ramadanfeest: ʿīd mubārak.

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

Nieuwe publicatie ISN: De Islam in het Licht van Ahadith

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een gezaghebbend boekwerk, getiteld “De Islam in het Licht van Ahadith”, succesvol naar het Nederlands vertaald en gepubliceerd. Het gehele vertaalproject nam ruim drie jaar in beslag.

Het omvangrijke boek werd oorspronkelijk onder de naam “Hadislerle İslam Serlevha Hadisler” uitgegeven door het Presidium voor Religieuze Zaken. Na een intensief proces van vertaling, eindredactie, revisie, vormgeving en druk is het boek vanaf heden te koop.

“De Islam in het Licht van Ahadith” is een 920 pagina’s tellende hadith-bundel die 1601 overleveringen van de profeet Mohammed (vzmh) bevat. De overleveringen zijn verdeeld over de volgende onderwerpen: “Allah, de Werelden, de Mens en Religie”, “Kennis en Educatie”, “Het Geloof”, “Aanbidding”, “Ethiek”, “Burgerschap”, “Geschiedenis en Beschaving” en “Het leven in het Hiernamaals”. De doelgroep van het boek bestaat uit meertalige of Nederlandstalige moslims alsmede niet-moslims die geïnteresseerd zijn in de Islam. Het boek kan tevens voor studiedoeleinden worden gebruikt.

Het boek is vertaald door een specialist religieuze vertalingen die werkzaam is bij ISN. Tijdens de vertaling zijn de theologische en academische richtlijnen in acht genomen. Later dit jaar volgt nog een officiële boekpresentatie, waarvoor geïnteresseerden zich te zijner tijd kunnen aanmelden.

Het boek wordt tegen een sterk gereduceerd tarief aangeboden en kost slechts € 14,99. Bestellen kan online via www.isnshop.nl. Voor onze moskeevestigingen gelden aangepaste tarieven. Wij danken het bestuur van de 20e termijn van ISN en al onze stakeholders voor hun steun aan het vertaalproject.

Momenteel werkt ISN aan een ander prestigieus vertaalproject: een geannoteerde Koranweergave waarbij de Koran, inclusief uitgebreide commentaar, naar het Nederlands wordt vertaald.

Klik hier om het boek te bestellen.

Imamoriëntatie training gaat met alle vaart verder

De “Imam Oriëntatie Training”, die voor de vijfde keer werd gehouden door de Islamitische Stichting Nederland, worden gegeven aan religieuze bedienaren die onlangs in Nederland zijn aangekomen en dienstdoen in ISN-moskeeën. De eerste trainingen, die in totaal gepland stonden voor zes weken, begon op 1 november 2021 bij Vakıf B.V. te Den Haag.

De eerste vier weken van de training, waarin algemene informatie werd behandeld over religie, sociale en politieke structuur van Nederland, werd een dag per week gehouden, van ’s ochtends tot ’s avonds door diverse experts uit het werkveld. De komende twee weken vinden de laatste oriëntatietrainingen plaats, die door de deelnemers zeer worden gewaardeerd.

Herdenking van de Nacht van de Hemelreis van de Profeet

Wij staan aan de vooravond van de laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj, ofwel de Nacht van de Hemelreis van de Profeet (vrede zij met hem). Deze wonderbaarlijke gebeurtenis, die zo’n anderhalf jaar voor de emigratie (hijra) van Mekka naar Medina plaatsvond, bestond uit twee delen. Het eerste deel bestond uit een nachtelijke reis van de Profeet van de Gewijde Moskee (al-Masjid al-Ḥarām) in Mekka naar de Aqṣā-Moskee (al-Masjid al-Aqṣā) in Jeruzalem, aangeduid met al-Isrāʾ. Het tweede deel bestond uit het ten hemel stijgen van de Profeet. Deze opstijging heet al-Miʿrāj.

Al-Miʿrāj heeft een belangrijke betekenis en symboliseert het ingaan op elke uitnodiging van Allah, door Hem op een correcte manier te aanbidden en de vereisten van het dienaarschap na te komen. Al-Miʿrāj staat voor het achter je laten van materiële zaken, voor het opgeven van alles wat tijdelijk is en voor het richten tot dat wat eeuwig is. Het staat tevens voor jouw persoonlijke reis waarin je jouw geloof (al-īmān) een impuls geeft en tot spirituele rust komt. De Miʿrāj is een middel om je te wijden aan de zoektocht naar de waarheid (al-ḥaqq) en om jouw geloof in Allah en jouw dienaarschap nooit op te geven.

De profeet Muḥammad eindigde zijn Hemelreis met drie waardevolle geschenken. Het belangrijkste daarvan is het vijfmaal daagse gebed (al-ṣalāt), dat de Profeet omschreef als “mijn oogappeltje”. Het gebed kunnen we zien als onze eigen Miʿrāj, onze wederopleving en onze redding. De laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj is een unieke gelegenheid om ons geloof (īmān) te versterken, onze band met de Profeet (vrede zij met hem) en onze liefde voor het gebed een “upgrade” te geven. De beste daad, is de ṣalāt die je op tijd verricht. Het tweede geschenk is het verheugende nieuws dat wie geen partners toeschrijft aan Allah, het Paradijs zal binnengaan. Het derde geschenk is de openbaring van de laatste twee verzen van sūrat al-Baqara, welke we doorgaans na afloop van het nachtgebed (ṣalāt al-ʿishāʾ) lezen.

Wij feliciteren al onze geloofsbroeders en -zusters met het bereiken van deze bijzondere nacht. Moge Allah de laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj zegenen voor alle moslims en met deze gezegende nacht eenheid, solidariteit en vrede brengen. Āmīn.

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

Geraadpleegde bronnen: Al-Najm, 53: 1-18; Al-Isrāʾ, 17: 1; Al-Baqara, 2: 286; M431 Al-Muslim, Al-Īmān, 279; N3392 Al-Nasāʾī, ʿIshrat al-nisāʾ, 1; B7534 Al-Bukhārī, Al-Tawḥīd, 48.Commemoration of the Night of the Ascension of the Prophet

In the night of Sunday to Monday (27 February 2022), Muslims will commemorate the so called laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj, or the Night of the Ascension of the Prophet (peace be upon him). This miraculous event, which took place about a year and a half before the emigration (hijra) from Mecca to Medina, consisted of two parts. The first part consisted of an overnight journey by the Prophet from the Sacred Mosque (al-Masjid al-Ḥarām) in Makkah to the Aqṣā Mosque (al-Masjid al-Aqṣā) in Jerusalem, called al-Isrāʾ. The second part consisted of the Prophet’s ascension to heaven. This ascent is called al-Miʿrāj.

Al-Miʿrāj has an important meaning fur Muslims and symbolizes taking up every invitation from Allah, by worshiping Him properly and fulfilling the requirements of serving God. Al-Miʿrāj stands for leaving material things behind, for giving up all that is temporary and for turning to that which is eternal. It also stands for your personal journey in which you give your faith (īmān) an impulse and come to spiritual peace. The Miʿrāj is a mean to devote yourself to the search for the truth (al-ḥaqq) and to never give up your faith in Allah and your servanthood.

The prophet Muḥammad ended his Ascension to Heaven with three precious gifts. The most important of these is the daily prayer (al-ṣalāt), which the Prophet described as “the apple of my eye”. We can consider the prayer as our own Miʿrāj, our revival and our salvation. The laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj is a unique opportunity to strengthen our faith (īmān), our relationship with the Prophet (peace be upon him) and “upgrade” our love for the prayer. The best deed is the ṣalāt that you perform on time. The second gift is the glad news that whoever does not ascribe partners to Allah will enter Paradise. The third gift is the revelation of the last two verses of sūrat al-Baqara, which we usually read after the night prayer (ṣalāt al-ʿishāʾ).

We congratulate all our brothers and sisters with this special night. May Allah bless the laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj for all Muslims and bring unity, solidarity and peace with this blessed night. Āmīn.

Islamic Foundation the Netherlands (ISN)

Consulted sources: Al-Najm, 53: 1-18; Al-Isrāʾ, 17: 1; Al-Baqara, 2: 286; M431 Al-Muslim, Al-Īmān, 279; N3392 Al-Nasāʾī, ʿIshrat al-nisāʾ, 1; B7534 Al-Bukhārī, Al-Tawḥīd, 48.


Eerste umra-groep vertrokken naar het heilige gebied

Na een onderbreking organiseert Vakif BV, die is opgericht om een aantal religieuze diensten te verlenen, weer umra-reizen naar Mekka. De eerste umra-groep vertrok op 17 februari 2022 vanaf Luchthaven Schiphol. De groep, die uit 21 personen bestaat, verblijft vier dagen in Medina, om vervolgens naar Mekka te gaan.

Dit umra-bezoek van ISN is een belangrijke stap, gezien het feit dat dit het eerste umra-bezoek is sinds de uitbraak van de coronapandemie. In de periode februari 2020 tot heden konden er immers geen umra-bezoeken worden afgelegd. Wij zijn verheugd dat de eerste umra-groep voet aan de grond heeft kunnen zetten in het heilige gebied. De umra-groep van februari 2022 bestaat uit een religieuze bedienaar en twintig umra-deelnemers.

Om deel te kunnen nemen aan de umra, is het vereist om minimaal tweemaal gevaccineerd te zijn tegen COVID-19 en een negatieve PCR-test te overhandigen.

Wij vragen Allah de deelnemers een aanvaardbare umra te schenken. Āmīn.

Project “ik lees en geef een lezing aan het boek” van isn is gestart

Islamitische Stichting Nederland is een project gestart voor de leden van de jeugdorganisaties die vrijwilligerswerk doen bij de diverse moskeeën die verbonden zijn aan de ISN; het project heet: “Ik lees en geef een lezing aan het boek”.

Het eerste woord in de Islamitische religie is: “Lees” in imperatieve vorm, opgedragen aan de Profeet die deze boodschap aan ons heeft overgedragen. (de Koran hecht veel waarde aan de pen en het geschrevene). Lezen is namelijk de eerste stap tot het vergaren van informatie, het opdoen van kennis. De Schepper nodigt de mensen uit om na te denken en te lezen wat er gebeurt in onze omgeving. Lees wat er omgaat in jouw lichaam, lees wat er gebeurt in jouw omgeving, lees wat er gebeurt in het universum, lees de orde in het universum, lees wat het leven inhoudt, lees wat er in het verleden is gebeurd, lees wat de vroegere volkeren is overkomen. Lees, leer, memoreer en trek er lezing uit. Met andere woorden, islam hecht veel waarde aan kennis, wetenschap en zelfontplooiing door te lezen. 

Tegenwoordig maken de snelle veranderingen in het sociaal-culturele leven en de duizelingwekkende ontwikkelingen op het gebied van technologie, het noodzakelijk dat er we het verleden en het heden goed lezen, dat we een verstandig plan maken voor de toekomst en idealen moeten neerzetten. 

Dit is dan ook de reden waarom de Islamitische Stichting Nederland, voor alle vrijwilligers die dienstdoen in de diverse moskeeën het project “Ik lees en geef een lezing aan het boek” is gestart. (De bedoeling is dat er activiteiten worden ontwikkeld om te lezen, te interpreteren en om gesprekken te starten over het gelezen).  In dit kader is dan ook in het jaar 2022 dit project  “Ik lees en geef een lezing aan het boek” van start gegaan. 

Tijdens dit project waarvoor een startsein werd gegeven in Noord-Brabant, (Zuid – Holland en Noord – Holland volgen in maart), zal er elke maand, binnen een bepaalde thema, diverse boeken worden gelezen. Elke maand zal worden afgesloten met een panel waarbij het boek zal worden besproken. Eerste thema is het leven van onze gezegende Profeet Mohammed (vrede zij met Hem). 

Het project zal starten met het boek “Het leven van onze Profeet” van de waarde schrijver Salih Suruc. De deelnemers aan het project zullen worden gevraagd om van 1 februari 2022 tot 28 februari 2022 het boek te lezen, hun bevindingen en gevoelens over het boek op papier te zetten en dit naar info@islamicinstitute.nl te mailen. 

De evaluatie zal algemene informatie over de schrijver, de ideeën over het boek, de favoriete delen en een verslag van wat de lezer het meest heeft geraakt, dienen te bevatten.  

De maand zal worden afgesloten met een panel waaraan de jongeren deel zullen nemen die er bovenuit steken met hun bevindingen over het boek. De deelnemende jongeren zullen verschillende geschenken krijgen; de details hierover zullen later volgen.  

Coördinatrice van dit Project is mevrouw Sefkat Koc, zij is vrijwilligster bij de Yesil Moskee in Roosendaal die verbonden is aan de ISN. Voor uitgebreide informatie en uw vragen kunt u een mail sturen naar info@islamicinstitute.nl.