Nieuwe publicatie ISN: tweede, herziene druk van “Handboek van de Islam”

Het “Handboek van de Islam”, dat eerder door de Islamitische Stichting Nederland (ISN) naar het Nederlands werd vertaald en voor het eerst in 2020 werd gepubliceerd, is na een uitgebreide herziening herdrukt en dus weer te koop.

Het omvangrijke boek, dat in korte tijd was uitverkocht, werd oorspronkelijk onder de naam “İslam İlmihali” uitgegeven door het Presidium voor Religieuze Zaken. De tweede herziene druk is vanaf heden te koop bij Vakif BV te Den Haag.

Het Handboek van de Islam is een 873 pagina’s tellende islamitische catechismus die gedetailleerd ingaat op de islamitische geloofsleer, de plichtenleer, handelingen die geoorloofd en verboden zijn, de ethiek en de biografie van de profeet Mohammed. De doelgroep van het boek bestaat uit meertalige of Nederlandstalige moslims alsmede niet-moslims die geïnteresseerd zijn in de Islam. Het boek kan tevens voor studiedoeleinden worden gebruikt.

Het handboek is vertaald door een specialist religieuze vertalingen die werkzaam is bij ISN. Tijdens de vertaling zijn de theologische en academische richtlijnen in acht genomen. Later volgt nog een officiële boekpresentatie, waarvoor geïnteresseerden zich te zijner tijd kunnen aanmelden.

Het boek wordt tegen een sterk gereduceerd tarief aangeboden en kost slechts € 13,00. Bestellen kan online via www.isnshop.nl. Voor onze moskeevestigingen gelden aangepaste tarieven.

Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit boekwerk, in het bijzonder het ISN-bestuur en haar stakeholders.

Adresgegevens (voor fysieke aankoop/afhalen): Vakif BV, Oder 13, 2491 DD Den Haag.

Vierde deel cursus “opleiding tot uitvaartverzorger” volbracht

Het vierde deel van de cursus “Lijkwassing en Lijkwade”, georganiseerd door ISN en het Adviseurschap voor Religieuze Zaken, is op 19 september 2023 gehouden bij Vakif BV te Amsterdam.

Er was veel vraag naar de cursus, die is gestart vanwege de behoefte om lijkwassing te verzorgen aan vrouwen. De cursus is verzorgd door de vrouwelijke religieuze bedienaar Zehra Vanlıoğlu van de ISN Muradiye Moskee te Schiedam en de vrouwelijke religieuze bedienaar Neslihan Ateş van de ISN Gültepe Moskee te Rotterdam. Osman Ergin, uitvaartverzorgingsdeskundige bij ISN, gaf de cursisten gedetailleerde informatie over het begrafenisgebed, het plaatsen in lijkkisten, het vervoer van het lichaam naar Turkije en het begrafenisproces.

Dr. Muhammed Emin Altın (Attaché voor Religieuze Zaken te Rotterdam) overhandigde de deelnamecertificaten aan de achttien vrouwelijke vrijwilligers die deelnamen aan de cursus georganiseerd door Vakif BV, die professionele diensten levert op het gebied van uitvaartdiensten. Hij bedankte de cursisten voor hun gedrevenheid en inzet.

Demirhan Yılmaz (Uitvaartdienstverantwoordelijke Vakif BV) vermeldde dat de cursussen doorgaan en dat aanvragen van geïnteresseerde cursisten zullen worden opgenomen in de cursusplanning wanneer de aanmeldingen per e-mail worden doorgegeven aan cursus@vakifbv.nl.

Hulpactie ISN voor Libië

Als gevolg van de overstroming in Libië zijn er duizenden mensen om het leven gekomen, zijn duizenden families dakloos geraakt en duizenden mensen vermist geraakt. Wij vragen de barmhartigheid van Allah voor onze broeders en zusters die bij deze ramp hun leven hebben verloren, een spoedig herstel voor de gewonden en geduld en kracht voor het Libische volk.

In februari 2023 werd Turkije opgeschrikt door een grote natuurramp, omschreven als de ramp van de eeuw. Deze grote ramp werd opgevolgd door de aardbeving in Marokko, waarbij duizenden mensen hun leven verloren.

Recentelijk werd ook Libië geconfronteerd met een grote natuurramp. Een verschrikkelijke medicane en de daaropvolgende overstroming zorgden ervoor dat duizenden mensen omkwamen, duizenden gezinnen dakloos raakten en duizenden mensen vermist raakten. Als ISN lanceren bij een hulpactie om materiële en morele steun te bieden aan het Libische volk, dat moeilijke tijden doormaakt, teneinde hun wonden te genezen en hun pijn te delen. Wij rekenen op de steun van onze liefdadigheidsgezinde broeders en zusters. Moge Allah uw hulp accepteren en ons beschermen tegen alle vormen van rampen. Āmīn.

Inzamelingsactie aardbeving Marokko

Op de avond van 8 september vond er in Marokko een aardbeving plaats die in verschillende steden voor verlies van levens heeft gezorgd. Wij wensen de overleden broeders en zusters Allah’s genade en de gewonden een spoedig herstel toe. Wij bieden onze Marokkaanse broeders en zusters onze condoleances aan en wensen hen kracht en geduld in deze moeilijke tijden.

Als Islamitische Stichting Nederland (ISN) starten we de hulpactie genaamd “Inzamelingsactie aardbeving Marokko”.

We roepen de gehele moslimgemeenschap op om deel te nemen en steun te bieden aan onze campagne om de wonden van dit verdriet te helpen helen.

Moge Allah uw bijdragen accepteren. Amin!

Bericht ISN n.a.v. aardbeving Marokko

Vrijdagavond 8 september 2023 heeft er een hevige aardbeving plaatsgevonden in Zuid-Marokko. Wij willen ons medeleven betuigen aan het Marokkaanse volk, vragen Allah’s barmhartigheid voor onze overleden broeders en zusters, een spoedig herstel voor de gewonden en geduld en kracht voor hun familieleden. Āmīn

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

رسالة بعد زلزال المغرب
بسم الله الرحمن الرحيم. قد وقع مساء الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣، زلزال شديد جنوب المغرب. ونود أن نعرب عن تعازينا للشعب المغربي، ونسأل الله عز وجل الرحمة لإخواننا وأخواتنا المتوفين، والشفاء العاجل للجرحى، والصبر والقوة لعائلاتهم. آمين.

Hajj-evaluatiebijeenkomst volbracht

Op 7 september 2023 heeft er in het gebouw van Vakif BV te Den Haag een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de Bedevaartorganisatie 2023. 

De bijeenkomst werd bijgewoond door Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Muhlis Koç (Voorzitter ISN), Cengiz Korkmaz (Bestuurslid ISN), groepsleiders en religieuze bedienaren die deelnamen aan de organisatie.

Na een Koranrecitatie hield Koç een openingstoespraak, waarna Prof. Dr. Haluk Songur aan het woord kwam; die bedankte iedereen voor hun toewijding en bijdrage en verklaarde de evaluatierapporten van de groepsleiders te hebben bestudeerd en de daarin genoemde meningen en suggesties te waarderen. Ook gaf hij aan persoonlijk getuige geweest te zijn van een aantal moeilijkheden, maar dat die beheersbaar waren en alle inspanningen erop gericht waren de organisatie soepel te laten verlopen.

Net als in voorgaande jaren is ook dit jaar een enquête gehouden onder de deelnemers aan de hajj. Daarmee zijn ze in de gelegenheid gesteld de verleende dienstverlening te beoordelen. Prof. Songur verklaarde dat bij de analyse van de onderzoeksresultaten is gebleken dat ruim tachtig procent van de deelnemers tevreden was met de organisatie, en dat dit een teken is dat de organisatie succesvol was. Hij voegde daaraan toe dat er rekening zal worden gehouden met enkele punten die de ontevreden deelnemers (zo’n vijftien procent) hebben genoemd.

Nadat ook de groepsleiders en vrouwelijke functionarissen hun meningen en suggesties naar voren hadden gebracht, werd de evaluatiebijeenkomst afgerond.

Interdisciplinary “International Summer School” completed with final lecture

The certified interdisciplinary “International Summer School” program, organized in collaboration between the Islamic Foundation of the Netherlands (ISN) and the “Istanbul Research and Education Foundation” (ISAR) ended on August 3, 2023, with a concluding lecture entitled “The Accuracy and Precision in Radiocarbon Dating Test in Relation to Paleographic Features: How accurate is Carbon-14 (C14) in Dating Qur’anic Parchments”, provided by Emeritus Professor Prof. Qasim al-Samarrai (Leiden University).

The program was attended by Dr. Muhammed Emin Altın (Deputy Counseller for Religious Affairs in The Hague and Attaché for Religious Affairs in Rotterdam), Zehra Vlug-Ünver (Education Coordinator ISN), Ahmed Bulut (Specialist Religious Translations ISN), students participating in the Summer School program, researchers and academics.

In the closing lecture, Prof. Al-Samarrai shared information about his studies at the University of Birmingham, which dealt with parts of the Qur’an that are claimed to belong to the Holy Qur’an.

Prof. Al-Samarrai stated that the manuscripts in question are not among the oldest copies of the Holy Quran in the world, as claimed, and stated that as a result of the studies carried out with the so-called “Carbon-14 dating method”, they cannot belong to the copies of the Holy Qur’an (maṣāḥif) that were multiplied in the period of Caliph ʿUthmān.

Prof. Al-Samarrai noted that Western Orientalists did not work with sufficient thoroughness and precision in their studies on the Islamic world, and warned that Islamic community should protect the large number of manuscripts belonging to our scientific and cultural heritage that have been brought to the West through purchase or smuggling.

Prof. Al-Samarrai, who continued his scientific studies and activities after his retirement, received two recent publications of ISN in Dutch, named “Islām in the Light of Aḥādīth” and “Manual of Islām”. He was also informed about ISN’s activities and fields of activity.

After a question-and-answer session, the program concluded with the presentation of certificates to the participants and snacks provided by ISN.

Interdisciplinaire “International Summer School” afgerond met afsluitende les

Het gecertificeerde interdisciplinaire “International Summer School”-programma, georganiseerd in samenwerking tussen de Islamitische Stichting Nederland (ISN) en de “Istanbul Research and Education Foundation” (ISAR) eindigde op 3 augustus 2023, met een afsluitende les getiteld “The Accuracy and Precision in Radiocarbon Dating Test in Relation to Paleographic Features: How accurate is Carbon-14 (C14) in Dating Qur’anic Parchments”, verzorgd door emeritus-hoogleraar Prof. Qasim al-Samarrai (Universiteit Leiden).

Het programma werd bijgewoond door Dr. Muhammed Emin Altın (Plaatsvervangend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag en Attaché voor Religieuze Zaken te Rotterdam), Zehra Vlug-Ünver (Onderwijscoördinator ISN), Ahmed Bulut (Specialist Religieuze Vertalingen ISN), studenten die deelnemen aan het Summer School-programma, onderzoekers en academici.

In de afsluitende les gaf Prof. Al-Samarrai informatie over zijn studies aan de Universiteit van Birmingham, die gingen over delen van de Koran waarvan wordt beweerd dat ze tot de Heilige Koran behoren.

Prof. Al-Samarrai verklaarde dat de manuscripten in kwestie niet tot de oudste exemplaren van de Heilige Koran in de wereld behoren, zoals wordt beweerd, en verklaarde dat als resultaat van de onderzoeken die zijn uitgevoerd met de zogeheten Carbon-14-dateringsmethode, deze niet kunnen behoren tot de kopieën van de Heilige Koran (maṣāḥif) die in de periode van kalief ʿUthmān werden verveelvoudigd.

Prof. Al-Samarrai merkte op dat westerse oriëntalisten niet met voldoende nauwgezetheid en precisie werkten in hun studies over de islamitische wereld, en waarschuwde dat de islamitische gemeensdchap het grote aantal manuscripten dat behoort tot ons wetenschappelijk en cultureel erfgoed dat door aankoop of smokkel naar het Westen is gebracht, moet beschermen.

Prof. Al-Samarrai, die zijn wetenschappelijke studies en activiteiten na zijn pensionering voortzette, nam de door ISN uitgegeven publicaties, “De Islām in het Licht van Aḥādīth” en “Handboek van de Islām”, in ontvangst. Daarnaast werd hij geïnformeerd over de activiteiten en werkterreinen van ISN.

Na een vraag- en antwoordsessie werd het programma afgesloten met de uitreiking van certificaten aan de deelnemers, en versnaperingen verzorgd door ISN.

ISN Yunus Emre Moskee in Almelo officieel erkend als cultureel erfgoed

Als de eerste Turkse nieuwbouwmoskee in Nederland, wordt de ISN Yunus Emre Moskee in Almelo, ruim 50 jaar na oprichting officieel erkend als religieus en cultureel erfgoed.

Op 1 juli 2023 vond de inhuldiging plaats van de ISN Yunus Emre Moskee in Almelo als onderdeel van het project Grootste Museum van Nederland. Ruim 50 jaar geleden werden daar de eerste bakstenen gestapeld van de eerste Turkse nieuwbouwmoskee in Nederland. Geïnitieerd door Turkse gastarbeiders van de lokale textielfabriek, om in de spirituele behoeften te voorzien van de plaatselijke moslimgemeenschap.

Tijdens de ceremonie waar de officiële opening plaatsvond, tekenden de betrokken partijen de projectovereenkomst. Onder de genodigden waren aanwezig de Turkse ambassadeur in Den Haag, Selçuk Ünal, de burgemeester van Almelo, Arjen Gerritsen, Adviseur voor Religieuze Diensten Dr. Muhammed Emin Altın en Hüsnü Özmen, algemeen secretaris van de Islamitische Stichting Nederland (ISN), Recep Ayaz, bestuurslid van ISN, Erkan Karagöz, architectuurhistoricus Eric Roose, directeur van het Grootste Museum van Nederland, Marieke Van Schijndel. Uit heel Nederland kwamen bezoekers om dit bijzondere moment te getuigen.


Met deze welverdiende waardering van de ISN Yunus Emre Moskee, worden schatten aan religie, kunst en geschiedenis toegankelijk gemaakt voor iedereen en worden, letterlijk en figuurlijk, deuren geopend voor cultureel erfgoed dat voor velen nog te ontdekken valt.

Door onderdeel te worden van het project Grootste Museum van Nederland, heeft de ISN Yunus Emre Moskee haar plek verworven tussen de meest prachtige gebedshuizen van Nederland. Onder begeleiding van kijkkaarten in verschillende talen is het mogelijk deze moskee in al haar schoonheid te bewonderen. Meer informatie is te vinden op de website van het Grootste Museum van Nederland. 

De nieuwe moskee die slechts enkele honderden meters verderop gerealiseerd wordt naar verwachting eerste kwartaal in het jaar 2024 opgeleverd en in gebruik genomen. Huidige moskee zal vervolgens dienst doen op het gebied van cultuur en kunst door toe te treden tot het Grootste Museum van Nederland met behoud van de gebedsruimtefunctie.

https://www.grootstemuseum.nl/nl/alle-locaties-en-hun-openingstijden/yunus-emre-moskee/

Pelgrimskandidaten vertrokken naar het heilige gebied

De pelgrimskandidaten die deelnemen aan de bedevaartorganisatie 2023, georganiseerd in samenwerking tussen ISN en het Adviseurschap voor Religieuze Zaken te Den Haag, zijn – in 23 groepen – tussen 13 en 16 juni 2023 naar het heilige gebied vertrokken vanuit luchthaven Schiphol. De pelgrimskandidaten die met Turkish Airlines zijn vertrokken, hebben Mekka volgens plan bereikt en hebben hun umra voltooid.

Voorafgaand aan de reis hebben er intensieve voorbereidingen plaatsgevonden, zoals inschrijvingen, registraties, vluchtschema’s opstellen, visumprocedures, groepsplanning, seminars teneinde de organisatie soepel te laten verlopen. In totaal nemen er 875 pelgrimskandidaten deel aan de Hajj-organisatie van 2023.

De Hajj-organisatie 2023 wordt geleid door Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), met Muhlis Koç (Voorzitter ISN) als plaatsvervangend leider. ISN is voornemens om een tevredenheidsonderzoek te houden onder de deelnemers aan de hajj.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.