ISN Anadolu Moskee Krommenie geopend

Op vrijdag 16 februari 2024 heeft de opening plaatsgevonden van de ISN Anadolu Moskee te Krommenie.

Aan de opening namen deel: de Ambassadeur van de Republiek Turkije in Den Haag, de heer Selçuk Ünal, de Consul-Generaal in Amsterdam, de heer Mahmut Burak Ersoy, de Raadsman voor Religieuze Diensten, Dr. Ömer Özgül, de Attaché voor Religieuze Diensten, Dr. Muhammed Emin Altın, de waarnemend burgemeester van Zaanstad, Hare van der Laan, de voorzitter van ISN, Muhlis Koç, leden van het ISN-bestuur, vertegenwoordigers van andere religies, bestuurders van naburige moskeeën, de moslimgemeenschap en buurtbewoners.

Het openingsprogramma in de moskee, dat vanwege de regen binnen werd gehouden, begon met een Koranrecitatie. Vervolgens bedankte de voorzitter van de Anadolu Moskee, Resul Şahin, de aanwezigen in zijn openingstoespraak en gaf informatie over de moskee. De sprekers benadrukten de belangrijke functie van de moskee in Nederland, de grote bijdrage aan integratie, dat het open staat voor iedereen en dat het een belangrijke waarde toevoegt aan de Nederlandse architectuur. De waarnemend burgemeester van Zaanstad prees het tot stand komen van dit prachtige werk en feliciteerde degenen die dit mogelijk hebben gemaakt. De voorzitter van ISN, Muhlis Koç, bedankte iedereen die heeft bijgedragen aan de bouw van de moskee. Hij gaf aan dat ISN met de zegen van de heilige drie maanden heeft bijgedragen aan de Nederlandse architectuur en aan de mensen van Krommenie.

De Attaché voor Religieuze Zaken, Dr. M. Emin Altın, benadrukte in zijn toespraak de belangrijke functie en het belang van moskeeën. De Raadsman voor Religieuze Diensten, Dr. Ömer Özgül, gaf aan dat onze moskeeën hier een functie vervullen vergelijkbaar met die van de Al-Masjid al-Nabawi en dat ze dit met recht vervullen.

De Consul-Generaal in Amsterdam, de heer Ersoy, verklaarde dat de bouw van deze moskee een teken is van de successen van Turken in het 60ste jaar van arbeidsmigratie. De Ambassadeur van de Republiek Turkije in Den Haag, de heer Selçuk Ünal, hield zijn toespraak in zowel Turks als Engels, en bedankte iedereen die heeft bijgedragen aan de bouw van de moskee. Hij gaf aan dat men in 60 jaar tijd een grote bijdrage heeft geleverd aan Nederland op alle gebieden en dat de nieuw geopende Anadolu Moskee een grote bijdrage zal leveren aan de gemeenschap. Vervolgens werd het lint geknipt en werd overgegaan tot het vrijdaggebed. De vrijdagpreek werd zowel in het Turks als in het Nederlands verzorgd door Tolga Çetinkaya. Na het vrijdaggebed, geleid door de Raadsman voor Religieuze Diensten, Dr. Ömer Özgül, bood het moskeebestuur versnaperingen aan de aanwezigen, waarna het programma eindigde.

Ceremonie Uitreiking Hafiz-Certificaat

De ISN Memorisatie Commissie, die binnen ISN-moskeeën actief is om de traditie van het memoriseren van de Koran in Nederland in stand te houden en de kwaliteit van het memoriseren te verhogen, blijft vruchten afwerpen.

Wederom heeft een van onze Hafiz-leerlingen, die zijn memorisatie voltooide middels het “Memorisatie-examen” dat in heel Europa wordt gehouden, het recht verkregen op een certificaat. In dat kader werd er in het hoofdgebouw van ISN een ceremonie gehouden voor onze leerling Mehmet Akif Öztürk, een van de Hafiz-leerlingen van de ISN Abdülkadir Geylani Moskee te Hoorn.

Onder de aanwezigen bevonden zich Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Zehra Vlug-Ünver (Onderwijscoördinator ISN) en Abdullah Uzun (Voorzitter ISN Jongeren).

Prof. Songur, die tijdens de ceremonie een toespraak hield, feliciteerde de leerling en sprak zijn dank uit aan de ouders van Mehmet Akif (Arif Öztürk en Ayşe Öztürk) voor de offers die zij tijdens het memorisatieproces hebben gebracht. Prof. Songur gaf daarbij het goede nieuws dat, als gevolg van het werk van de ISN Memorisatie Commissie, veel nieuwe huffaz hun memorisatie zullen voltooien en in de komende periode hafiz zullen worden.

De ceremonie eindigde, na een woord van dank door Zehra Vlug-Ünver en Abdullah Uzun, met het overhandigen van het certificaat en een geschenk aan de nieuwe hafiz.

ISN Yildirim Beyazit Moskee Middelburg doelwit van anti-islam uitingen en bedreiging

Op woensdag 18 oktober 2023 heeft er een incident plaatsgevonden bij de ISN Yildirim Beyazit Moskee in Middelburg. Daarbij werd er bij de moskee teksten met discriminerende en haatdragende leuzen achtergelaten aan het adres van moslims en de islam. Ook bevatte de tekst verwijzingen naar de recente gebeurtenissen in Gaza.

Direct na het incident is er namens de moskee aangifte gedaan bij de politie. De moskee heeft haar zorgen geuit over het voorval. De moskee hoopt dat de dader gevonden wordt zodat hij zich voor het gerecht kan verantwoorden.

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) veroordeelt deze daad en maakt zich zorgen over de toenemende anti-islam tendensen en moslimdiscriminatie in de samenleving en het geweld jegens moslims. ISN blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zal dergelijke anti-islamitische en xenofobe incidenten melden bij overheidsinstanties en antidiscriminatievoorzieningen.

Naar aanleiding van deze zorgwekkende en racistische actie heeft het ISN-bestuur de moskeevestigingen opgeroepen tot waakzaamheid en het nemen van maatregelen ten aanzien van veiligheid rondom de gebouwen. Daarbij zijn de moskeeën ook opgeroepen om verdachte situaties te melden bij de lokale autoriteiten.

Umra-kandidaten vertrokken richting Medina

De reis van de umra-kandidaten die zich hebben aangemeld voor de umra-reizen georganiseerd door de Hajj- en Umra-afdeling van de Islamitische Stichting Nederland, is begonnen.

De eerste groep is vertrokken op woensdag 11 oktober 2023 vanaf Luchthaven Schiphol. De groep, onder begeleiding van religieus bedienaar Seyfettin Cabalak, kwam middernacht aan in medina.

Na een verblijf van drie dagen in Medina zal de groep de gewijde staat aannemen en richting Mekka gaan. De groep zal vanaf het hotel op loopafstand van Mekka gedurende zes dagen eenvoudig de Kaʿba bereiken en na voltooiing van de umra zal de groep op 22 oktober 2023 weer terugkeren naar Nederland.

Openingsceremonie gehouden voor het onderwijsjaar 2023-2024

De godsdienstlessen van het onderwijsjaar 2023-2024 bij de moskeeën die zijn aangesloten bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN) zijn weer begonnen. De aftrap daarvan vond plaats middels een openingsceremonie in de ISN Selimiye Moskee te Veghel.

Onder de deelnemers bevonden zich Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Sevgi Kısacık (Consul-Generaal te Rotterdam), Muhlis Koç (Voorzitter ISN), Hüsnü Özmen (Attaché voor Religieuze Zaken te Deventer), Dr. Muhammed Emin Altın (Attaché voor Religieuze Zaken te Deventer), Zehra Ünver Vlug (Onderwijscoördinator ISN), de leden van het ISN-bestuur en vele onderwijzers, ouders/verzorgers en kinderen.

Tijdens de openingsceremonie stonden de sprekers stil bij het belang van moskee-onderwijs en van boeken in de islamitische traditie. Ook werden er Koranrecitaties verzorgd door kinderen, werden er gedichten voorgedragen en vonden er andere kleurrijke voordrachten plaats.

Godsdienstonderwijs in moskeeën vervult een belangrijke functie bij het waarborgen van het evenwicht tussen het bewustzijn van kinderen over de gemeenschap waarin zij leven en hun gevoeligheid voor hun eigen tradities. In die zin biedt het volgen van schoollessen alsmede godsdienstonderwijs in moskeeën een belangrijke steun aan de kinderen die op weg zijn zichzelf te ontdekken.

Na het openingsprogramma bezochten de aanwezigen de klaslokalen en kregen informatie over de onderwijsactiviteiten. Het programma eindigde met het uitspreken van goede wensen en gebeden voor een goed onderwijsjaar.

Nieuwe publicatie ISN: tweede, herziene druk van “Handboek van de Islam”

Het “Handboek van de Islam”, dat eerder door de Islamitische Stichting Nederland (ISN) naar het Nederlands werd vertaald en voor het eerst in 2020 werd gepubliceerd, is na een uitgebreide herziening herdrukt en dus weer te koop.

Het omvangrijke boek, dat in korte tijd was uitverkocht, werd oorspronkelijk onder de naam “İslam İlmihali” uitgegeven door het Presidium voor Religieuze Zaken. De tweede herziene druk is vanaf heden te koop bij Vakif BV te Den Haag.

Het Handboek van de Islam is een 873 pagina’s tellende islamitische catechismus die gedetailleerd ingaat op de islamitische geloofsleer, de plichtenleer, handelingen die geoorloofd en verboden zijn, de ethiek en de biografie van de profeet Mohammed. De doelgroep van het boek bestaat uit meertalige of Nederlandstalige moslims alsmede niet-moslims die geïnteresseerd zijn in de Islam. Het boek kan tevens voor studiedoeleinden worden gebruikt.

Het handboek is vertaald door een specialist religieuze vertalingen die werkzaam is bij ISN. Tijdens de vertaling zijn de theologische en academische richtlijnen in acht genomen. Later volgt nog een officiële boekpresentatie, waarvoor geïnteresseerden zich te zijner tijd kunnen aanmelden.

Het boek wordt tegen een sterk gereduceerd tarief aangeboden en kost slechts € 13,00. Bestellen kan online via www.isnshop.nl. Voor onze moskeevestigingen gelden aangepaste tarieven.

Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit boekwerk, in het bijzonder het ISN-bestuur en haar stakeholders.

Adresgegevens (voor fysieke aankoop/afhalen): Vakif BV, Oder 13, 2491 DD Den Haag.

Vierde deel cursus “opleiding tot uitvaartverzorger” volbracht

Het vierde deel van de cursus “Lijkwassing en Lijkwade”, georganiseerd door ISN en het Adviseurschap voor Religieuze Zaken, is op 19 september 2023 gehouden bij Vakif BV te Amsterdam.

Er was veel vraag naar de cursus, die is gestart vanwege de behoefte om lijkwassing te verzorgen aan vrouwen. De cursus is verzorgd door de vrouwelijke religieuze bedienaar Zehra Vanlıoğlu van de ISN Muradiye Moskee te Schiedam en de vrouwelijke religieuze bedienaar Neslihan Ateş van de ISN Gültepe Moskee te Rotterdam. Osman Ergin, uitvaartverzorgingsdeskundige bij ISN, gaf de cursisten gedetailleerde informatie over het begrafenisgebed, het plaatsen in lijkkisten, het vervoer van het lichaam naar Turkije en het begrafenisproces.

Dr. Muhammed Emin Altın (Attaché voor Religieuze Zaken te Rotterdam) overhandigde de deelnamecertificaten aan de achttien vrouwelijke vrijwilligers die deelnamen aan de cursus georganiseerd door Vakif BV, die professionele diensten levert op het gebied van uitvaartdiensten. Hij bedankte de cursisten voor hun gedrevenheid en inzet.

Demirhan Yılmaz (Uitvaartdienstverantwoordelijke Vakif BV) vermeldde dat de cursussen doorgaan en dat aanvragen van geïnteresseerde cursisten zullen worden opgenomen in de cursusplanning wanneer de aanmeldingen per e-mail worden doorgegeven aan cursus@vakifbv.nl.

Hulpactie ISN voor Libië

Als gevolg van de overstroming in Libië zijn er duizenden mensen om het leven gekomen, zijn duizenden families dakloos geraakt en duizenden mensen vermist geraakt. Wij vragen de barmhartigheid van Allah voor onze broeders en zusters die bij deze ramp hun leven hebben verloren, een spoedig herstel voor de gewonden en geduld en kracht voor het Libische volk.

In februari 2023 werd Turkije opgeschrikt door een grote natuurramp, omschreven als de ramp van de eeuw. Deze grote ramp werd opgevolgd door de aardbeving in Marokko, waarbij duizenden mensen hun leven verloren.

Recentelijk werd ook Libië geconfronteerd met een grote natuurramp. Een verschrikkelijke medicane en de daaropvolgende overstroming zorgden ervoor dat duizenden mensen omkwamen, duizenden gezinnen dakloos raakten en duizenden mensen vermist raakten. Als ISN lanceren bij een hulpactie om materiële en morele steun te bieden aan het Libische volk, dat moeilijke tijden doormaakt, teneinde hun wonden te genezen en hun pijn te delen. Wij rekenen op de steun van onze liefdadigheidsgezinde broeders en zusters. Moge Allah uw hulp accepteren en ons beschermen tegen alle vormen van rampen. Āmīn.

Inzamelingsactie aardbeving Marokko

Op de avond van 8 september vond er in Marokko een aardbeving plaats die in verschillende steden voor verlies van levens heeft gezorgd. Wij wensen de overleden broeders en zusters Allah’s genade en de gewonden een spoedig herstel toe. Wij bieden onze Marokkaanse broeders en zusters onze condoleances aan en wensen hen kracht en geduld in deze moeilijke tijden.

Als Islamitische Stichting Nederland (ISN) starten we de hulpactie genaamd “Inzamelingsactie aardbeving Marokko”.

We roepen de gehele moslimgemeenschap op om deel te nemen en steun te bieden aan onze campagne om de wonden van dit verdriet te helpen helen.

Moge Allah uw bijdragen accepteren. Amin!

Bericht ISN n.a.v. aardbeving Marokko

Vrijdagavond 8 september 2023 heeft er een hevige aardbeving plaatsgevonden in Zuid-Marokko. Wij willen ons medeleven betuigen aan het Marokkaanse volk, vragen Allah’s barmhartigheid voor onze overleden broeders en zusters, een spoedig herstel voor de gewonden en geduld en kracht voor hun familieleden. Āmīn

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

رسالة بعد زلزال المغرب
بسم الله الرحمن الرحيم. قد وقع مساء الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣، زلزال شديد جنوب المغرب. ونود أن نعرب عن تعازينا للشعب المغربي، ونسأل الله عز وجل الرحمة لإخواننا وأخواتنا المتوفين، والشفاء العاجل للجرحى، والصبر والقوة لعائلاتهم. آمين.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.