Uniformiteit in gebedstijden door samenwerking met islamitische organisaties in Europa

Teneinde verschillen tussen gebedstijden op te heffen en gemeenschappelijk te handelen, zijn islamitische organisaties en genootschappen in Europa een aantal principes overeengekomen.

Onder de coördinatie van de Hoge Raad voor Religieuze Zaken van het Presidium voor Religieuze Zaken (Diyanet), hebben islamitische genootschappen, die eensgezind de verschillen in de bepaling van de ingang van de maanmaanden alsmede de verschillen in de vasten- en feestdagen hebben opgeheven, na een zeven jaar grondige studie ook een einde gemaakt aan de verschillen in gebedstijden, in het bijzonder bij het vaststellen van het nachtgebed (ṣalāt al-ʿishāʾ) en het tijdstip waarop het onthouden van eten en drinken tijdens het vasten (al-imsāk) aanvangt (corresponderend met het ingaan van de dageraad).

Het resultaat van deze inspanningen is de lancering van een nieuw beleid rondom de gebedstijdenkalenders per 1 januari 2023, dat is opgesteld in overeenstemming met de overeengekomen principes uit het islamitische recht (al-fiqh). De distributie van deze kalenders onder de in Europa levende moslims is inmiddels gestart.

In verschillende Europese steden zijn een reeks bijeenkomsten gehouden om de bereikte uniformiteit aan te kondigen aan de diverse islamitische genootschappen en organisaties die actief zijn in Europa. 

Ook in Nederland is een bijeenkomst gehouden over dit thema, georganiseerd door de Islamitische Stichting Nederland (ISN) en het Haagse Adviseurschap voor Religieuze Zaken. Die bijeenkomst vond plaats op 1 december 2022 in de conferentiezaal van de ISN Laleli Moskee te Rotterdam.

De bijeenkomst werd bijgewoond door Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı (Voorzitter van de Hoge Raad voor Religieuze Zaken bij het Presidium voor Religieuze Zaken), astronoom Dr. Ümit Ertem, Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Hüsnü Özmen (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Deventer), Muhlis Koç (Voorzitter ISN), Tuncay Bahtiyar (Bestuurslid Nederlandse Turkse Federatie), bestuursleden en voorzitters van geestelijke begeleidingscommissies van de Federatie van Milli Görüş Nederland en religieuze bedienaren die dienstdoen in de Nederlandse moskeeën.

De bijeenkomst begon met een Koranrecitatie, waarna verschillende toespraken zijn gehouden. Aan het woord kwamen de Raadsman voor Religieuze Zaken en de Attaché voor Religieuze Zaken. Nadien hielden Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı en Dr. Ümit Ertem presentaties over gebedstijden.

In zijn presentatie verklaarde Haçkalı dat er verschil van mening (ikhtilāf) bestaat over de vaststelling van de gebedstijden (met name rond al-ʿishāʾ en al-imsāk) ten gevolge van geografische omstandigheden in Europa. Hij gaf aan dat er een uitgebreide studie is gedaan gedurende zeven jaar teneinde dit vraagstuk op te lossen, en dat er stapsgewijs overeenstemming is bereikt over de vaststelling van de gebedstijden. Haçkalı verklaarde dat de studie nodig was om de volgende redenen:

 1. Over het thema bestaat in Europa een veelheid aan toepassingen en onder moslims is er behoefte aan eenheid.
 2. De verschillen leiden tot twijfels.
 3. De verschillen hebben een negatieve kijk onder niet-moslims tot gevolg.
 4. Moslimjongeren hebben onvoldoende inzicht in de verschillen in de onafhankelijke oordeelsvorming door specialisten (al-ijtihād) binnen legitieme kaders.
 5. Het voorkomen van onrust die voort kan vloeien uit de drang voor monopolie op de waarheid onder moslims.
 6. Aarzelingen veroorzaakt door de huidige toepassingen.

De kenmerken van het geharmoniseerde beleid rondom de bepaling van de gebedstijden zijn:

 1. Er is zoveel mogelijk voldaan aan de feitelijke ingang van de tijden.
 2. Indien er een ongemak bestaat dat het reguliere ongemak overstijgt, wordt er overgegaan tot schatting (al-taqdīr) teneinde gemak te bieden.
 3. De bewijzen uit de religieuze wetgeving (al-sharīʿa) zijn in acht genomen. De genomen besluiten zijn onderbouwd vanuit de sharīʿa.
 4. De astronomische gegevens worden bevestigd door waarneming.
 5. Er komt een gebedstijdenkalender die overal ter wereld toepasbaar is.
 6. Er wordt voorkomen dat afwijkingen ontstaan tussen de werkelijke tijden en de vooraf ingeschatte tijden tussen de verschillende gebieden en tussen de dagen.
 7. Gemak bij het berekenen.

Vierde umra-groep vertrokken naar het heilige gebied

De vierde umra-tour bestaande uit veertig personen die met de Bedevaartorganisatie van ISN hun pelgrimstocht zullen volbrengen, zijn op 2 december 2022 vanuit Amsterdam richting Medina vertrokken.

De groep wordt begeleid door Necati Akbulut (Religieus Bedienaar ISN Ahi Evran Moskee te Den Haag). Na een vierdaags verblijf in Medina, zal de groep richting Mekka vertrekken. Het programma in Mekka zal zes dagen duren, waarna de groep op 13 december 2022 weer terug zal keren naar Nederland.

Seminar ISN-Eindejaarsumra voor jongeren volbracht

Op 26 november 2022 vond er in Ede een seminar plaats die in het teken stond van de eindejaarsumra voor jongeren, georganiseerd door de Islamitische Stichting Nederland ISN. De seminar, die werd gehouden in de conferentiezaal van de ISN Ulu-Moskee te Ede, werd bijgewoond door ISN-voorzitter Muhlis Koç, Umra-coördinator Cevdet Keskin, religieuze bedienaren die deel zullen nemen aan de umra-organisatie en jongeren die zich hebben ingeschreven voor de umra.

De drukbezochte seminar begon met een Koranrecitatie, gevolgd door een toespraak van ISN-voorzitter Muhlis Koç. Koç benadrukte dat de umra een belangrijke ervaring is in het leven van de jongeren. Hij sprak zijn hoop uit dat de deelnemende jongeren deze gelegenheid optimaal zullen benutten.

Nadien werd er een presentatie gegeven over de umra, waarbij er belangrijke informatie werd gedeeld over de umra-organisatie. Tijdens het programma was er ook gelegenheid om vragen te stellen over de organisatie, welke werden beantwoord. Tijdens de seminar kregen de jongeren een tas met daarin spullen die ze gedurende de umra zullen gebruiken.

Vanwege het vervallen van de mahram-eis zijn er dit jaar relatief veel vrouwelijke umra-kandidaten. Aan de eindejaarsumra nemen in totaal 250 mensen deel, die in zes deelgroepen hun umra zullen volbrengen. De groepen zullen op 26 december 2022 vertrekken en keren op 7 januari 2023 weer terug.

Umra-pelgrims derde tour aangekomen in Medina

De umra-tours georganiseerd door de Islamitische Stichting Nederland (ISN) zijn in volle gang. Veertien umra-pelgrims die zich hadden aangemeld voor de derde tour, vertrokken op 21 november 2022 naar Medina.

De groep, die onder leiding van Ahmet Erik (Geloofsbedienaar ISN Ulu Moskee Zwolle) op umra is, zal na een verblijf van vier dagen in Medina naar Mekka gaan, alwaar ze hun umra zullen voltooien. Ze zullen zes dagen in Mekka verblijven.

De umra-pelgrims voltooien hun pelgrimsreis op 3 december 2022 en keren dan terug naar Nederland.

“Ondersteuningsprogramma Associate Degree Theologie” van de ISN Schiedam Moskee

De openingsles van het onderwijsjaar 2022-2023 is verzorgd door Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag). Tijdens een conferentie met als onderwerp “Wat isʿilm (kennis / wetenschap)”, stond Songur stil bij de geschiedenis van de wetenschap en vooral bij de classificatie, ontwikkeling en reikwijdte van de wetenschappen in de islamitische geschiedenis. Hij maakte daarbij vergelijkingen met het huidige begrip van wetenschap. Songur, die zei dat ‘wetenschap één geheel is dat geen fragmentatie accepteert,’ benadrukte dat de aspirant die wetenschapper wil worden onderwijs dient te volgen op een manier die vijf stadia omvat. Hij somde deze vijf stadia van de wetenschap als volgt op:

1. Al-Lughāwiyyāt (Taalkunde)

2. Al-Manṭiq (Logica)

3. Al-Ṭabīʿiyyāt (Natuurkunde, Positieve Wetenschap)

4. Al-Riyāḍiyyāt (Wiskunde)

5. Al-Ilāhiyyāt (Metafysische Wetenschappen)

Prof. Dr. Haluk Songur stelde tevens dat het alleen mogelijk is om de wereld waarin we leven en de gebeurtenissen in al haar aspecten volledig te begrijpen en te doorgronden middels een alomvattende methode, met het begrip en zienswijze van de wetenschap dat álle wetenschappen, van natuurkunde tot metafysica, omvat.

Prof. Dr. Haluk Songur wenste dat ondersteuningsprogramma voorspoedig zal verlopen, feliciteerde de onderwijsvrijwilligers en bestuurders van de ISN Schiedam Moskee met dit waardevolle initiatief en wenste hen veel succes.

Umra-groep aangekomen in Medina

De pelgrimskandidaten die op 2 november 2022 vanaf luchthaven Schiphol zijn vertrokken om de umra te verrichten, zijn aangekomen in Medina. Het gaat om een groep van 31 personen die meedoen aan het umra-programma dat georganiseerd door Vakif BV, de bedevaartorganisatie van ISN.

De pelgrims zullen de eerste vier dagen van hun reis doorbrengen in Medina. Ze hebben het ochtendgebed verricht bij de Moskee van de Profeet, en doen hun best om hun tijd zo goed mogelijk te benutten.

Sinds de afloop van de coronapandemie is dit de tweede tour die is georganiseerd. De deelnemers zullen het programma voortzetten door de gewijde staat (ihram) aan te nemen en een bezoek te brengen aan Mekka. Met het volbrengen van de bedevaartrituelen zullen ze hun umra afronden.

De groep wordt begeleid door Ricail Kaya (Religieus Bedienaar bij de ISN Oranje Cultureel Centrum Moskee te Zoetermeer). De groep zal op 13 november 2022 terugkeren naar Nederland.

Uitvaartdiensttraining aan vrouwelijke religieuze bedienaren volbracht

Op 7 en 12 oktober 2022 werd er voor dienstdoende vrouwelijke religieuze bedienaren een cursus “Training Uitvaardiensten” verzorgd bij Vakif BV te Schiphol. Dit gebeurde in samenwerking tussen het Adviseurschap voor Religieuze Zaken te Den Haag, ISN en Vakif BV.

Met deze cursus is er informatie verstrekt aan de vrouwelijke religieuze functionarissen die zullen dienen in de uitvaarttrainingen in de moskeeën aangesloten bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN), welke naar verwachting zal worden gerealiseerd met de organisatie van de ISN Vrouw- en Gezinscoördinatie en er is reeds een voorstudie gedaan om een ​​standaardonderwijs op dit gebied te bieden.

Aan de vrouwelijke religieuze bedienaren die de training hebben gevolgd, werden door Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken) en ISN-bestuurslid Erkan Karagöz certificaten van deelname uitgereikt.

Turkish Airlines brengt bezoek aan ISN

Fuat Fırat, Vice Sales President Centraal en Noord-Europa van Turkish Airlines (THY), heeft op 29 september 2022, samen met Directeur Turkish Airlines Amsterdam, een bezoek gebracht aan ISN.

Cengiz İnceosman, die werd aangesteld in Warschau toen hij Directeur was van Turkish Airlines Amsterdam, Şerafettin Ekici, die werd aangesteld als Directeur van Turkish Airlines Amsterdam, en Adem Kılıç, de verkoopchef van Turkish Airlines Amsterdam, waren ook aanwezig tijdens het bezoek.

De delegatie van Turkish Airlines, die met bloemen werd verwelkomd door ISN-voorzitter Muhlis Koç en bestuurslid Cengiz Korkmaz, werd tijdens het bezoek geïnformeerd over de dienstverlening van ISN.

Het genoegen is uitgesproken om met Cengiz İnceosman samen te werken tijdens zijn directeurschap bij Turkish Airlines en er is hem succes gewenst in zijn nieuwe functie. Er is aangegeven dat er ook samengewerkt zal worden met Şerafettin Ekici, die onlangs is aangesteld, en ook hem werd succes gewenst in zijn nieuwe functie. Tijdens het bezoek werd een modelvliegtuig van Turkish Airlines overhandigd aan ISN.

ISN brengt werkbezoek aan Abdulwahid van Bommel

Een delegatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft op 26 september 2022 een bezoek gebracht aan de moslimgeleerde Abdulwahid van Bommel.

Het bezoek werd bijgewoond door Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), en namens ISN Ahmed Bulut (Specialist Religieuze Vertalingen bij ISN).

Tijdens het bezoek is van gedachten gewisseld over zaken als de huidige boek- en vertaalwerken in Nederland, de evaluatie van reeds gepubliceerde werken, de wensen en behoeften van moslims in Nederland, de ISN-enquête over religieuze publicaties, publicaties van ISN, aandachtspunten bij het in een andere taal weergeven van de Koran en de vertaalmethodologie bij religieuze publicaties. Daarnaast werd Van Bommel bedankt voor zijn inspanningen voor de in Nederland levende moslims. Tijdens het bezoek werd hem een plaquette overhandigd met daarop gekalligrafeerd een Koranvers.

Abdulwahid van Bommel, die bekendstaat als een autoriteit op het gebied van originele islamitische werken en vertalingen, schreef gezaghebbende boeken over onder meer ethiek, de islam in het westen, de mystieke traditie (al-taṣawwuf), humor en de laatste jaren vooral over de Koranuitleg voor kinderen. Met publicaties van zijn hand heeft Van Bommel een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de islamitische literatuur in Nederland.

Enkele van zijn werken zijn verkrijgbaar op isnshop.nl:

https://www.isnshop.nl/de-koran-uitleg-voor-kinderen-109133742.html

https://www.isnshop.nl/de-koran-uitleg-voor-kinderen-2.html

https://www.isnshop.nl/adviezen-aan-jongeren.html

https://www.isnshop.nl/yunus-emre-nl.html

Aftrap Moskee-onderwijs ISN 2022-2023

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft de nieuwe onderwijsperiode feestelijk geopend. Er was veel belangstelling voor de openingsceremonie, die plaatsvond in de ISN Utrecht Ulu Moskee. Onder de aanwezigen bevonden zich onder andere de Raadsman voor Religieuze Zaken Prof. Dr. Haluk Songur, Attaché voor Religieuze Zaken Hüsnü Özmen, Landelijk Coördinator Onderwijs ISN Zehra Vlug-Ünver, leden van het bestuur van ISN en vele onderwijzers, ouders en leerlingen.

De leerlingen kwamen de zaal binnen onder het reciteren van takbir’s en salawat’s. Vervolgens werd het programma geopend met de Koranrecitatie door Erhan Helvacı. Tijdens de opening zijn er belangrijke boodschappen gedeeld betreffende het onderwijs.

De voorzitter van de ISN Utrecht Ulu Moskee Yücel Aydemir, deelde een onderzoek waaruit bleek dat jongeren die naar de moskee gaan minder deel uitmaken van criminaliteit en bedankte de ouders omdat ze ervoor kiezen hun kinderen deel te laten nemen aan het moskeeonderwijs. De onderwijscoördinator van ISN, Zehra Vlug-Ünver, benadrukte dat voor een sterk ontwikkelde identiteit van kinderen een goede samenhang tussen thuis, school en moskee belangrijk is. De Raadsman voor Religieuze Zaken Prof. Dr. Haluk Songur zei dat “het niet gaat om het bouwen van gebouwen, maar om het bouwen van mensen” en benadrukte dat de moskee een plek is voor jong en oud. Hij gaf aan dat er vroeg met onderwijs begonnen moet worden en dat, klein en groot, ieders inzet hierbij van groot belang is.
Verderop in het programma was er als verrassing een zogeheten Sema-optreden van de kleine draaiende derwisjen. Ook ISN had een verrassing: in het kader van haar 40-jarige jubileum, heeft Islamitische Stichting Nederland aan alle leerlingen een speciaal ontworpen rugtas cadeau gedaan.

Na de openingsceremonie gingen de leerlingen naar hun klassen voor hun eerste les van dit jaar. De Raadsman voor Religieuze Zaken, Onderwijscoördinator van ISN en de bestuursleden van ISN hebben een kort bezoekje gebracht aan de lessen en de kinderen en onderwijzers een fijn onderwijsjaar gewenst.