Achtste umra-groep vertrokken naar het heilige gebied

De achtste umra-tour bestaande uit 212 personen die met de Bedevaartorganisatie van ISN hun pelgrimstocht zullen volbrengen, zijn op 3 maart 2023 vanuit Amsterdam richting Mekka vertrokken.

Na een verblijf in Mekka, zal de groep richting Medina vertrekken. Het programma wordt daarna in Medina voortgezet, waarna de groep op 18 maart 2023 weer terug zal keren naar Nederland.

Hierna zijn er nog twee tours die in de maand Ramadan zullen worden volbracht. Daarmee wordt het umra-seizoen 2022-2023 voltooid.

Zevende umra-groep vertrokken naar het heilige gebied

De zesde umra-tour bestaande uit 120 personen die met de Bedevaartorganisatie van ISN hun pelgrimstocht zullen volbrengen, zijn op 22 februari 2023 vanuit Amsterdam richting Medina vertrokken.

Twee groepen worden begeleid door vier religieuze bedienaren, waaronder een vrouwelijke. Degenen die zich vanuit Zaandam en omgeving hebben aangemeld, worden begeleid door Oğuz Ünal, Arif Öztürk en Betül Ünal. Deze groep bestaat uit 90 personen.

De derde groep betreft 28 personen uit de Jafari-gemeenschap uit Den Haag. Deze groep wordt begeleid door de imam van de Ondört Masumlar Moskee te Den Haag, zijnde Mehmet Olgun.

Na het volbrengen van de programma’s in Mekka en Medina, zal de groep op 4 maart 2023 weer terug keren naar Nederland.

ISN lanceert Project Buurtcontainer

Als Islamitische Stichting Nederland (ISN) willen wij onze dank uitspreken aan al onze donateurs die tot nu toe hulp – in natura of geld – hebben geleverd. We zitten nu in een fase waarin degenen die getroffen zijn door de aardbeving voorzien moeten worden van onderdak. Om deze reden heeft de ISN een buurtcontainerproject opgezet onder de naam “Doneer ook een woning”.

Om te voorzien in die behoefte, richt de ISN samen met de Stichting Diyanet Turkije (TDV) containerwijken in in het rampgebied ten behoeve van burgers die door de aardbeving zijn getroffen. Het project is ontworpen als 1+1 gemeubileerde containerwoningen. De woningen worden uitgerust met benodigdheden als een koelkast, bed, plint, haard, verwarming, waterverwarmer, tapijt, tafel, stoel en bank.

Het in de actie vermelde bedrag (€ 6.450,-) is het bedrag voor één volledig ingerichte container. Degenen die hieraan willen bijdragen, kunnen een volledige of gedeeltelijke donatie doen. Moge Allah uw reeds gedane hulp en uw voorgenomen hulp accepteren, en moge het van nut zijn.

Link om te doneren
Link naar de poster (PDF)

Ook op de tweede dag zetten Turkse Nederlanders zich in voor liefdadigheid

Het online benefiet van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving, gehouden op 10 en 11 februari 2023, kreeg ook op de tweede dag veel steun.

Op de tweede dag van het benefiet dat live op televisie en sociale media werd uitgezonden, namen ook leden van de media, vertegenwoordigers van ngo’s en zakenmensen deel en uitten hun gevoelens en gedachten. In de toespraken werd Gods genade voor de slachtoffers van de aardbeving gewenst en een spoedig herstel voor de gewonden. Er werd benadrukt dat eenheid en solidariteit nodig zijn, dat dit is bereikt, dat het doorzettingsvermogen en de vastberadenheid om de wonden van de aardbeving te helen erg groot is, en dat met Allah’s toestemming het spreekwoord “een dappere staat op van waar hij viel” hier gerealiseerd zal worden.

Bekende personen namen ook deel aan het programma en betuigden hun medeleven aan de Turken en verklaarden dat ze allerlei steun zullen geven. Mensen waren in tranen toen duidelijk werd dat kinderen hulpacties organiseerden in moskeeën en hun spaargeld schonken aan de slachtoffers van aardbeving.

Er werd benadrukt dat het doel van het live uitgezonden donatieprogramma, dat zeer vruchtbaar was, niet beperkt kon worden tot een streefbedrag, maar dat het doel is om de wonden volledig te helen. Er werd aangekondigd dat dergelijke hulpprogramma’s zullen worden voortgezet in de gezegende drie maanden en de Ramadan.

Aan het eind van het programma werd ten behoeve van de overledenen een smeekbede voorgedragen voor de 545 Koranrecitaties die zijn volbracht in de aan de ISN verbonden moskeeën.

Religieuze bedienaren die de inzamelingsactie hebben gesteund, Ömer Atıf ve Sezer Han die het programma live uitzonden, ISN Jongeren, het bestuur van de ISN Ahi Evran Moskee in Den Haag en hun religieuze bedienaren en alle anderen werden afzonderlijk bedankt voor hun gulle bijdrage.

Bezoek aan locaties inzamelingsacties voor slachtoffers aardbeving

Een delegatie onder leiding van Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag) en Muhlis Koç (Voorzitter ISN) hebben de locaties in de provincie Overijssel waar hulp wordt ingezameld ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving bezocht.

De delegatie ontmoette de vertegenwoordigers van de Unie van Kerken in de ISN Merkez Moskee Deventer, die hun condoleances betuigden, en zakenmannen die logistieke ondersteuning willen bieden, en ontving informatie van moskeevoorzitter Kerem Alan.

Later bracht de delegatie een bezoek aan de bestuursleden van de vereniging TAAB, waarvan het hoofdkantoor zich in Hengelo bevindt, en bracht hun beterschapswensen over en ontmoette Nazım Ekşili, een van de bestuursleden van de vereniging, over de hulpactie en kreeg informatie over de campagne.

De ISN-delegatie had ook een ontmoeting met burgemeester Sander Scheldberg van Hengelo en bedankte de burgemeester voor de hulp van hun Nederlandse vrienden.Tijdens een bezoek aan de hulpactie van het Turks Werkplatform Hengelo, kreeg de ISN-delegatie informatie over de campagne van de zakenman Yücel Şimşek. De delegatie bedankte Yücel Şimşek, de eigenaar van het bedrijf SYM-TECH, voor het leeghalen van zijn eigen werkplek en het toewijzen van ruimte voor hulpmaterialen en het werken met al zijn medewerkers. De delegatie, die ook gesprekken voerde met dr. Salah Said van de Stichting ZGT Overzee, die de campagne actief steunt, benadrukte het belang van overleg met AFAD en de ambassade en riep op tot directe financiële hulp in plaats van kleding.

Speciale Umra-groep vertrokken richting Medina

De umra-kandidaten die zich hebben aangemeld voor een speciale umra, georganiseerd door de Islamitische Stichting Nederland (ISN) en Stichting Beyazay Holland, zijn vertrokken naar het heilige gebied. Onder de deelnemers bevinden zich ook mensen met een beperking. De groep vertrok op zaterdag 11 februari 2023 via luchthaven Schiphol.

De groep, die onder leiding van İsa Kırtepe (Geloofsbedienaar ISN Merkez Moskee Deventer) op umra is, zal na een verblijf in Medina naar Mekka gaan, alwaar ze hun umra zullen voltooien.

De umra-pelgrims voltooien hun pelgrimsreis op 21 februari 2023 en keren dan terug naar Nederland.

Personeel ISN bezoekt rampgebied

De heer Serkan Durmuş, uitvaartverzorger bij de afdeling ISN Uitvaart, en een team bestaande uit tien personen zijn aangekomen in Kırıkhan/Hatay om hulp te leveren aan de slachtoffers van de aardbeving en om hun behoeften te inventariseren.

Het team heeft hoogstpersoonlijk deelgenomen aan de hulpactiviteiten aldaar en de ingezamelde hulp overhandigd. Daarnaast nam het team live deel aan het online uitgezonden ISN-benefiet dat op 10 en 11 februari 2023 plaatsvond. Durmuş gaf daarbij informatie over de situatie in het rampgebied. Het team blijft zonder enige onderbreking de werkzaamheden in het gebied voortzetten.

Nederland slaat handen ineen voor Turkije

De benefietavond van de Islamitische Stichting Nederland (ISN), die live werd uitgezonden op sociale media en Vakif TV, is met grote belangstelling gevolgd.

Het benefiet vond op 10 februari 2023 plaats in de conferentiezaal van de ISN Ahi Evran Moskee te Den Haag. Onder de aanwezigen bevonden zich Selçuk Ünal (Ambassadeur van Turkije te Den Haag), Jan van Zanen (Burgemeester van Den Haag), Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Muhlis Koç (Voorzitter ISN), leden van het ISN-bestuur, moskeevoorzitters, vertegenwoordigers van ngo’s, moskeebezoekers en liefdadigheidgevers.

Tijdens het programma, waarbij emotionele momenten niet ontbraken, is een groot bedrag aan hulp ingezameld. Ook werd er een live verbinding tot stand gebracht met functionarissen van de Stichting Diyanet Turkije. Daarnaast was er ook een live verbinding met uitvaartverzorgers en personeelsleden van ISN. Het benefiet wordt op zaterdag 11 februari 2023 tussen 19:00 en 0:00 uur voortgezet. De functionarissen bedanken iedereen voor hun gulle giften.

ISN helpt slachtoffers aardbeving


Verdriet en solidariteit 

Onze harten zijn door de recente aardbevingen in Turkije gevuld met verdriet. Tegelijkertijd zien wij in deze donkere periode een samenleving waarin solidariteit de boventoon voert. Een samenleving waarin over de grenzen heen wordt gekeken en direct hulp en steun wordt geboden aan de slachtoffers van de aardbeving.

ISN in actie 

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) zet zich net als veel Nederlanders in om hulp te bieden aan deze slachtoffers. Als koepelorganisatie met 148 vertegenwoordigde moskeeën, hebben wij inmiddels 2,8 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers. Wij zijn overweldigd door het aantal mensen die gedoneerd hebben. Ondanks de tijdelijke onbereikbaarheid van onze website door de hoge belangstelling.

In eerste instantie worden gelden besteed aan primaire levensbenodigdheden en acute hulp. ISN zal erop toezien dat de gelden en goederen hun bestemming bereiken.

Gebonden door solidariteit 

De solidariteit die wij zien, is hartverwarmend. Onderwijzers bellen ons op om actie te ondernemen voor inzamelacties op school en overal in het land zijn organisaties begonnen met het inzamelen van hulpgoederen en geld.

Op vrijdag 10 februari zal tijdens de vrijdagpreek het thema solidariteit centraal staan. Er zal een oproep worden gedaan in onze moskeeën om bij te dragen aan de inzamelacties. Tevens zal een begrafenisgebed worden gehouden voor de overledenen in het rampgebied. Wij zijn verheugd en dankbaar voor de steun uit alle lagen van de samenleving, ongeacht religie of afkomst. Het geeft ons trots en een warm gevoel te weten dat we samen in actie komen voor deze noodsituatie.

Steun blijft nodig

Laten wij deze inspanningen blijven onderhouden en de slachtoffers in deze moeilijke tijden blijven steunen. Onze gedachten zijn bij hen en wij hopen snel te zien hoe wij de verwoestingen kunnen herstellen en de slachtoffers kunnen helpen op weg naar herstel.


EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: kunt u contact opnemen met het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland (ISN), hulpturkije@diyanet.nl

Inzamelingsactie aardbeving Turkije

Bij de aardbeving van 6 februari 2023 in het zuiden van Turkije zijn veel gebouwen verwoest en de schade is enorm. Wij vragen Allah’s barmhartigheid voor de overledenen, een spoedig herstel voor de gewonden en geduld en kracht voor hun familieleden. Wij rekenen op uw steun voor de hulpactie van ISN. Moge Allah uw hulp accepteren. Moge Allah ons en de hele mensheid beschermen tegen dergelijke rampen. Āmīn.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: hulpturkije@diyanet.nl.