Nieuwe publicatie ISN: tweede, herziene druk van “Handboek van de Islam”

Het “Handboek van de Islam”, dat eerder door de Islamitische Stichting Nederland (ISN) naar het Nederlands werd vertaald en voor het eerst in 2020 werd gepubliceerd, is na een uitgebreide herziening herdrukt en dus weer te koop.

Het omvangrijke boek, dat in korte tijd was uitverkocht, werd oorspronkelijk onder de naam “İslam İlmihali” uitgegeven door het Presidium voor Religieuze Zaken. De tweede herziene druk is vanaf heden te koop bij Vakif BV te Den Haag.

Het Handboek van de Islam is een 873 pagina’s tellende islamitische catechismus die gedetailleerd ingaat op de islamitische geloofsleer, de plichtenleer, handelingen die geoorloofd en verboden zijn, de ethiek en de biografie van de profeet Mohammed. De doelgroep van het boek bestaat uit meertalige of Nederlandstalige moslims alsmede niet-moslims die geïnteresseerd zijn in de Islam. Het boek kan tevens voor studiedoeleinden worden gebruikt.

Het handboek is vertaald door een specialist religieuze vertalingen die werkzaam is bij ISN. Tijdens de vertaling zijn de theologische en academische richtlijnen in acht genomen. Later volgt nog een officiële boekpresentatie, waarvoor geïnteresseerden zich te zijner tijd kunnen aanmelden.

Het boek wordt tegen een sterk gereduceerd tarief aangeboden en kost slechts € 13,00. Bestellen kan online via www.isnshop.nl. Voor onze moskeevestigingen gelden aangepaste tarieven.

Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit boekwerk, in het bijzonder het ISN-bestuur en haar stakeholders.

Adresgegevens (voor fysieke aankoop/afhalen): Vakif BV, Oder 13, 2491 DD Den Haag.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.