Iftar Bestuurders van de Vestigingen

De Islamitische Stichting Nederland heeft op 24 juni een iftar georganiseerd voor de bestuurders van de vestigingen; deze iftar werd gehouden in Utrecht.

Deze traditionele iftar voor de bestuurders van de vestigingen, die elk jaar wordt gehouden, werd bijgewoond door de Ambassadeur van Turkije te Den-Haag, Sadık Arslan,  de Afgevaardigde Raadsman Religieuze Zaken te Den-Haag, tevens de Voorzitter van de ISN, Dr. Yusuf Acar, de Consul-Generaal van Rotterdam, Sadin Ayyıldız, de Consul-Generaal van Amsterdam, Tolga Orkun, de Voorzitter van de Vereniging voor Turks Islamitische Culturele Federaties,  Aydın Üre, de oude en nieuwe bestuurders van de ISN en de bestuurders van de vestigingen, de vertegenwoordigers van de vrouwen en jongerenafdelingen en de leden van de pers.

De iftar in Utrecht werd geopend met een Koran recitatie. Dr. Yusuf Acar sprak de bestuurders van de vestigingen toe. Tijdens zijn toespraak gaf Dr. Acar aan dat de Ramadan in 2016 een kans is om de vluchtelingen bij te staan. Hij sprak verder over de activiteiten die worden georganiseerd door de ISN om de vluchtelingen te ondersteunen.

Tijdens het programma sprak de Turkse Ambassadeur te Den Haag, Sadık Arslan ook de bestuurders van de vestigingen toe. Tijdens zijn toespraak benadrukte Arslan dat de lokale bestuurders een belangrijke vertegenwoordiging zijn van onze religie en onze natie in Nederland. Hij verklaarde verder dat we in onze moskeeën afstand moeten nemen van alle vormen van extremiteiten en van organisaties die onze religie in een kwaad daglicht stellen. Op deze wijze alleen kunnen we aantonen dat onze religie een religie van vrede is en dat we in staat zijn om in harmonie te leven met de samenleving waarin wij wonen. Hij verklaarde verder tevreden te zijn om met de bestuurders samen te zijn.

Het programma werd afgesloten met de iftar en een muzikale impressie van Groep Lalezar.

Wij veroordelen ten strengste de aanval op de Ayasofya Moskee

Wij veroordelen ten strengste de aanval op de Ayasofya Moskee in Dordrecht op 23 juni jl.  We wensen de gemeenschap van de Ayasofa Moskee veel sterkte toe. Ons enige troost is dat er tijdens deze lafhartige aanval geen doden zijn gevallen. Als Islamitische Stichting Nederland veroordelen wij ten strengste alle vormen van aanvallen en daden van geweld tegen alle soorten gebedshuizen. Bovendien zijn wij gedecideerd felle tegenstander van tweespalt in de gemeenschap. Alle aanvallen die hiertoe aanleiding geven veroordelen wij ten strengste.

Islamitische Stichting Nederland

 

Iftar voor Vluchtelingen 

De iftar programma’s voor vluchtelingen, die in samenwerking met de Islamitische Stichting Nederland en Stichting Wefa worden georganiseerd, worden in de verschillende steden van Nederland voortgezet.

Op 20 juni, de dag van de vluchtelingen werd er in de Zuiderpark te Den Haag een iftar programma georganiseerd waaraan ongeveer 750 vluchtelingen deelnamen. Aan het programma namen deel, de Voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland, Dr. Yusuf Acar, de voorzitter van Stichting Wefa Nederland, de heer Mehmet Kocak, de voorzitter van UETD Nederland, Turan Atmaca en het personeel van ISN.

Voor de iftar vertelde de voorzitter van stichting Wefa, Mehmet Koçak, dat ze deze iftar programma’s voor de vluchtelingen, in verschillende steden van Nederland organiseren met financiële en spirituele steun van de Islamitische Stichting Nederland.  De voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland, Dr. Yusuf Acar, die de aanwezigen toesprak voor de iftar, verklaarde dat zij als ISN alle mogelijke middelen inzetten voor de vluchtelingen en dat ze de vluchtelingen erkennen als de moohadjir (verhuizers uit Mekka) waarbij ze hun best doen om de Ansar (degenen die de Mekkanen opvingen in Medina) voor hen te kunnen zijn.  Dr. Acar die de smeekbede voordroeg, die de gezegende Profeet had geadviseerd aan de verhuizers uit Mekka, verzocht hen om Nederland lief te hebben. Hij verklaarde ook dat de vluchtelingen hetzelfde lot delen als onze eerste generatie die een halve eeuw geleden naar Nederland is verhuisd.

Tot slot nam een vluchteling uit Syrië het woord waarbij hij zijn gevoelens uitte en een woord van dank uitsprak gericht aan hen die het programma hebben georganiseerd.

Na de iftar werd er door de groep Lalezar een muzikale impressie gehouden voor de vluchtelingen. Na het programma verlieten de vluchtelingen in bussen de locatie van de iftar.

Doelstelling 4000 Vluchtelingen

Het Protocol voor samenwerking dat de Islamitische Stichting Nederland heeft afgesloten met stichting Wefa om gedurende de maand Ramadan, voor 4000 vluchtelingen een iftar maaltijd te organiseren, werpt zijn vruchten af.

Tijdens de iftar maaltijden die zijn gehouden in de Muradiye Moskee te Schiedam Muradiye, de Kocatepe Moskee te Rotterdam Kocatepe en in Eindhoven en Tilburg, waren de vluchtelingen gelukkig en konden weer lachen. Dr. Yusuf Acar die tijdens de iftar in de Muradiye Moskee in Schiedam aanwezig was, verklaarde dat het noodzakelijk is om de vluchtelingen die door Allah aan ons zijn toevertrouwd, niet alleen te laten. Acar die de vluchtelingen in het Arabisch toesprak, vertelde hen dat de moslims in Nederland hun armen en harten voor hen hebben geopend en dat zij altijd welkom zijn in de moskee die ze als hun eigen huis kunnen zien. Hij nodigde hen dan ook uit om altijd langs te komen.

De organisatie van het Project dat in het geheel door de ISN wordt gefinancierd, ligt bij stichting Wefa.

Vrouwen en Familie Commissie Organiseert Onderwijsseminar

Het tweede programma, “Onderwijsseminar binnen de Diensten”, georganiseerd door de Vrouwen en Familie Commissie van de ISN met het doel om een bijdrage te leveren aan de eigen diensten en om de vrouwenvrijwilligers te motiveren, dat in acht regio’s in Nederland werd gepland, is in de maand mei gehouden.

Lees verder..

Bijeenkomst Religie Functionarissen

De Afgevaardigde Raadsman te Den Haag, Dr. Yusuf Acar, hield een bijeenkomst met de religie functionarissen die dienstdoen in de moskeeën die verbonden zijn aan de Islamitische Stichting Nederland. De bijeenkomst werd gehouden voor de Ramadan.

Lees verder..

Vervolg Seminars voor het Gezin

De vijfde serie van Seminars voor het Gezin, georganiseerd door de Vrouwen en Familie Commissie van ISN, werd op 3 juni 2016 gehouden in de Ulu Moskee in Bergen op Zoom. Tijdens het seminar, gegeven door psychosociaal werkster Esma Küçük, werd er voorlichting gegeven over onderwerpen zoals de ervaringen tijdens de puberteit en de maatregelen die genomen dienen te worden.

Lees verder..

Onderwijsseminar Vergadermanagement 

De Familie en Vrouwen Commissie heeft een seminar georganiseerd met als onderwerp, “Vergadermanagement”, gericht op alle Vrouwentakken in de moskeeën.  Het seminar, dat werd georganiseerd om effectieve vergaderingen te kunnen houden, werd gehouden tijdens de bijeenkomst voor Onderwijs binnen de Diensten.

Lees verder..

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.