Onderwijsdiensten

Ter bevordering van de spirituele ontwikkeling en religieuze kennis biedt Islamitische Stichting Nederland (ISN) godsdienstonderwijs aan binnen haar aangesloten moskeeverenigingen. Om dit te realiseren zorgen we voor structurele bijscholing van geloofsbedienaren en onderwijsvrijwilligers. Dit richt zich vooral op de ontwikkeling van didactische vaardigheden. Daarnaast is ISN bezig met de ontwikkeling, uitrol en onderhoud van een uniform onderwijssysteem binnen de aangesloten moskeeverenigingen. De vorderingen van de leerlingen worden op een gestandaardiseerde wijze bijgehouden.

Kennisoverdracht en voorlichting tracht ISN te realiseren door onder meer de volgende activiteiten:

Godsdienstonderwijs voor kinderen
Dit behelst het aanleren van geloofsleer, Koranrecitatie, uitspraakvoorschriften (tajwīd), aanbiddingsrituelen, islamitische gedragscode (akhlāq) en biografieën van vooraanstaande moslims.

Godsdienstonderwijs voor specifieke doelgroepen
Hieronder valt godsdienstonderwijs voor jongeren en vrouwen. Volwassenonderwijs is hier onderdeel van.

Open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten
De bij ons aangesloten moskeeën organiseren halfjaarlijks, zo niet jaarlijks, een open dag aan waar omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen proeven van de sfeer in en rondom de moskee. Een rondleiding door de moskee is daar een vast onderdeel van. Ook leerlingen en studenten kunnen kosteloos een beroep doen op een rondleiding door onze moskeeën.