Vervolg Seminars voor het Gezin

De vijfde serie van Seminars voor het Gezin, georganiseerd door de Vrouwen en Familie Commissie van ISN, werd op 3 juni 2016 gehouden in de Ulu Moskee in Bergen op Zoom. Tijdens het seminar, gegeven door psychosociaal werkster Esma Küçük, werd er voorlichting gegeven over onderwerpen zoals de ervaringen tijdens de puberteit en de maatregelen die genomen dienen te worden.

“Tijdens het mensenleven wordt de periode van puberteit tussen 10-22 jaar in verschillende fases beleefd en kent verschillende psychologische eigenschappen. Deze verschillen en psychologische eigenschappen moeten absoluut herkend worden door de ouders benadrukte Esma Küçük, waarbij ze de noodzaak aanhaalde dat ouders boeken moeten lezen over de periode van puberteit en de psychologie ervan.

IMG-20160606-WA0002Het seminar dat ongeveer twee uur duurde werd afgesloten met een vragenuur waarbij de vragen van de deelnemende families werd beantwoord door Esma Küçük en zij belangrijke adviezen gaf over de wereld van de puber. Zij gaf aan dat bij de oplossing van de problemen de jongeren geraadpleegd dienen te worden, dat men met hen helder moet communiceren en dat de jongeren een gevoel van verantwoordelijkheid moet worden gegeven waarbij ze ook vertrouwen moeten krijgen.

De moeders die aan het seminar deelnamen, vonden het zeer waardevol en gaven aan dat ze het belang van een bewuste en nauwe relatie met de kinderen inzagen dankzij dit seminar. Zij verklaarden dat ze met smart op een vervolg wachten en spraken hun dank uit.

Het seminar voor het Gezin wordt na de vakantieperiode, vanaf de maand september, vervolgd met als onderwerp, ‘Begrijpen van Puberteit’ en zal in de verschillende steden van Nederland worden gehouden.

 

 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.