Vrijdags Preek

Vandaag is de dag dat we met het gehele volk moeten verenigen en onze toekomst op moeten bouwen

Mijn Broeders!

In het vers dat ik zojuist reciteerde zegt onze Almachtige Scheper: “Verzwak niet, wees niet verdrietig! Indien jullie geloven zijn jullie absoluut de meest verhevene.”[1]

In de gezegende Hadith zegt onze gezegende Profeet (v.z.m.h): “De situatie van de gelovige is verwonderlijk! Elke situatie is voor hem goed. Dit is alleen voorbehouden aan de gelovige. Indien hem iets overkomt waarvan hij blij wordt, is hij dankbaar; dit verwordt voor hem tot iets goeds. Indien hem een ontbering overkomt, toont hij geduld; ook dit verwordt voor hem tot iets goeds.” [2]
Mijn Broeders!

Oneindige dank en lof aan Almachtige Allah die ons gered heeft van grote ontberingen en rampen in het ingewikkelde proces waarin we ons nu bevinden. Onze broeders die martelaars zijn geworden in dit proces wens ik genade en vergeving toe van de Almachtige; hun naasten wens ik veel geduld en sterkte, de gewonden wens ik veel beterschap toe.

Waarde Broeders!

De nacht van 15 juli hebben we als volk de moeilijkste en de meest donkere nacht van onze geschiedenis beleefd. Onze Almachtige Schepper heeft ervoor gezorgd dat we ons met alle geledingen van ons volk hebben kunnen verenigen en het volk heeft zich ontfermd over de aan hen toevertrouwde waarden. Ongetwijfeld is deze geest van eenheid, saamhorigheid en broederschap die we als volk hebben, een van de grootste geschenken. Dank zij Allah! Dankzij dit grote geschenk zijn we gered van een grote ramp en van duisternis.

Mijn Broeders!

Deze pijnlijke ervaring heeft ons het volgende aangetoond: Geen enkele kracht kan de harten overstijgen die vol zijn met de liefde voor Allah en het vaderland! Deze verraderlijke aanvallen hebben ons het volgende geleerd: zij die proberen om ons eervolle volk te kleineren, haar waardigheid te beschadigen, zijn gedoemd tot vernedering en mislukking.

Wie naast de onderdrukte, de onschuldige, de vluchteling staat; de macht, de genade en de zegening van de Almachtige Schepper is ook bij hem.

Broeders,

we hebben in onze moskee tot op heden nooit onderscheid gemaakt op basis van politieke, etnische en religieuze gronden en dat gaan we ook vanaf nu niet doen. Voor iedereen die naar onze moskeeën komt om te bidden staan onze deuren wagenwijd open. We wijzen iedere vorm van geweld en terreur zonder voorbehoud af. Niemand heeft het recht om de vrede in onze gemeenschap te verstoren. Laten we een ieder die terreur en geweld verdedigt en daarmee aanleiding geeft tot provocaties direct aangeven bij de politie en laten we nooit ons wenden tot geweld. Laten we op dit punt extra waakzaam zijn.

Waarde Broeders!

Oneindige dank aan Allah, Anatolië is al eeuwen het oord van moslims. Dit volk bestaat uit de kinderen van martelaren. Deze gebedsoproepen, deze Vrijdagen zijn tekenen van de Islam. Deze religie heeft een geschrift waarvan zelfs niet een letter is gewijzigd. Deze religie heeft een profeet die het beste voorbeeld is voor de mensheid. Allah heeft ons een verstand en een hart gegeven. We hebben onveranderlijke waarden en een ervaring die al 14 eeuwen lang bestaat. Wij kunnen, geen van allen, als moslims, al deze zaken achter ons laten. Ons verstand, ons bewustzijn, ons geweten kunnen we niet overgeven aan een persoon of aan een groep. Wij kunnen geen afstand nemen van onze religie omwille van wereldse profijten of gewin. Wij zullen dan ook absoluut nooit ruimte geven aan hen die de gezegende religie Islam misbruiken en zo proberen om werelds gewin te verwerven.

Waarde Broeders!

Kom, laten we met zijn allen op deze vrijdag, dit gezegende tijdstip met zijn allen onze handen opheffen en onze Almachtige Schepper als volgt smeken:

Mijn Allah!

Behoed het volk die de tanks trotseren om hun waardigheid te behouden tegen verval! Misgun Uw genade en uw zege niet aan dit volk dat al eeuwen de hoop is geweest van onderdrukten, die de vluchtelingen heeft opgevangen en omarmd! Geef hen geen kans die onze hoop en onze rust willen verstoren; aan hen die tweespalt willen veroorzaken tussen ons onderling!

Red ons van alle soorten interne en externe vijanden die de voortgang van onze religie en ons volk willen belemmeren! We hebben vertrouwen in U, wij hebben berusting bij U, onze kracht komt voort uit onze Iman voor U, oh Allah hou ons overeind en laat ons niet omvallen! Oh Allah! Scheid ons niet van rechtvaardigheid en van genade ondanks de onrechtvaardigheid en de onderdrukking van de onderdrukkers!

Laat ons niet afwenden van het goede ondanks het kwaad van de slechte mensen!

Wij zoeken toevlucht bij u voor het volgende, wij willen geen dienaren zijn die onrechtvaardig zijn, wij willen geen dienaren zijn die hun woede niet kunnen beheersen en hierdoor de grens overschrijden, wij willen geen dienaren zijn die arrogant zijn en hierdoor de grens overschrijven.

Breng deze nobele weerstand van ons volk tot een zege als een weerstand van rechtvaardigheid en van eerlijkheid!

[1] Enfâl, 8/46.
[2] Müslim, Zühd ve rekâik, 64.

Turks en Arabische Vertaling (PDF)

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.