Persbericht

De Islamitische Stichting Nederland is een religieuze  organisatie en heeft een diverse achterban. Binnen onze moskeeën vragen we niet naar standpunten, ideeën, sympathieën, politieke voorkeuren. Dat is ook haast ondoenlijk, gezien het gegeven dat de bezoekers van de aangesloten moskeeën van de Islamitische Stichting Nederland zeer gemêleerd zijn. Onze moskeeën zijn bij uitstek de “mainstream” moskeeën van het islamitische landschap in Nederland.

ISN spreekt zich regelmatig uit tegen alle vormen van geweld en terreur en veroordeelt deze ten zeerste. In de media wordt gesuggereerd dat wij moskeebezoekers zouden mobiliseren en opzetten tegen anderen. Daar is geen sprake van. Gezien de verbondenheid van veel van onze moskeebezoekers met het land van herkomst door gewoonweg het feit dat vaak grote delen van de familie daar wonen volgen we de ontwikkelingen in Turkije met grote interesse en betrokkenheid. Ten aanzien van de mislukte coup stellen we ons solidair op met de bevolking van Turkije.

Daar waar het veiligheid en spanningen betreft steunen we uiteraard, vertrouwen we en rekenen we op de Nederlandse autoriteiten. Het moge duidelijk zijn dat wij als verantwoordelijke organisatie alles in het werk stellen om ongeregeldheden tegen te gaan. We achten het van groot belang om te vermelden dat wij eventueel ontoelaatbaar gedrag ten zeerste afkeuren en de afgelopen dagen onze achterban opgeroepen hebben om de rust te bewaren. De komende dagen zullen we dat blijven doen. We hebben als overkoepelende organisatie onze besturen, imams en vrijwilligers gevraagd om bij provocaties en/of ongeregeldheden rustig te blijven, zich binnen de kaders van de wet en met respect voor de Nederlandse samenleving te gedragen. Individuen of groepen die zich binnen onze moskeeën onwettig gedragen en bijvoorbeeld oproepen tot geweld zullen door ons bij de politie aangegeven worden.

We verwachten dat een ieder in de moskee respect heeft voor de ander. Je mening uiten mag, maar het verschillen van mening is nooit een reden om je onwettig te gedragen.

Bestuur Islamitische Stichting Nederland

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.