Geen Tolerantie voor Blokkade van Democratie en Nationale Eenheid

Op 15 juli 2016 is in Turkije door een kleine groep binnen het Turkse leger een poging tot een staatsgreep ondernomen. De ontwikkelingen hebben aangegeven (laten zien) dat deze groep zeker niet de Turkse krijgsmacht vertegenwoordigen (vertegenwoordigt). Deze poging tot een staatsgreep is een openlijke terreurdaad tegen de Turkse natie en de democratie.

De Turkse bevolking heeft samen met haar overheid deze laffe staatsgreep met daadkracht bestreden. Het volk is openlijk voor haar democratie opgekomen.

Wij als Islamitische Stichting Nederland (ISN) geloven in de democratie en spreken hierbij de hoop uit dat deze poging tot een staatsgreep snel tot een volledig einde komt en de rust in Turkije weer wederkeert.

ISN veroordeelt elke vorm van geweldpleging tegen de wil van het volk en de democratie.

We roepen Nederland en de rest van de wereld op om deze terreurdaad te veroordelen en de democratisch gekozen regering en het Turkse volk te steunen.

Voorts verwachten wij dat eenieder deze poging tot een staatsgreep zal veroordelen en dit openlijk zal uitspreken.

Tenslotte roepen we de Turkse bevolking op om de rust te bewaren en te handelen binnen de kaders van de wet.

Bestuur Islamitische Stichting Nederland

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.