Opkomst van “groene moskeeën:” Islamitische Stichting Nederland wil moskeeën verduurzamen

Op 8 juli 2016 heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een belangrijke samenwerkingsverklaring ondertekend met Kerk in Actie en Tear om duurzame gebedsruimten uit te breiden in Nederland. De bijeenkomst werd georganiseerd in de HDV Deventer Centrum Moskee, de eerste groene moskee van Nederland. Met deze samenwerking hoopt ISN kennis uit te wisselen met Kerk in Actie en Tear, die via het initiatief Groene Kerken veel werk hebben gedaan op het gebied van duurzaamheid in kerken, om vervolgens bewustwording over duurzame thema’s te stimuleren binnen de Nederlandse Islamitische gemeenschap. Tevens verheugt ISN zich op de kans om de banden tussen kerken en moskeeën te versterken onder het gezamenlijk doel van duurzaamheid.

In de komende jaren zal ISN nauw samenwerken met Groene Kerken om kerken en HDV moskeeën te ondersteunen bij het proces van verduurzaming door nadruk te leggen op beleid, aanpak, en uitvoering.

De schepping en natuur spelen een belangrijke rol in beide religies, en door aandacht te besteden aan de overeenkomsten in plaats van de verschillen, hoopt ISN een duurzame bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Nieuws op de website van de Groene Kerk:
www.groenekerken.nl/samenwerking-islamitische-stichting-nederland-tear-en-kerk-actie/

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.