Vrijdags Preek

Vandaag is de dag dat we met het gehele volk moeten verenigen en onze toekomst op moeten bouwen

Mijn Broeders!

In het vers dat ik zojuist reciteerde zegt onze Almachtige Scheper: “Verzwak niet, wees niet verdrietig! Indien jullie geloven zijn jullie absoluut de meest verhevene.”[1]

In de gezegende Hadith zegt onze gezegende Profeet (v.z.m.h): “De situatie van de gelovige is verwonderlijk! Elke situatie is voor hem goed. Dit is alleen voorbehouden aan de gelovige. Indien hem iets overkomt waarvan hij blij wordt, is hij dankbaar; dit verwordt voor hem tot iets goeds. Indien hem een ontbering overkomt, toont hij geduld; ook dit verwordt voor hem tot iets goeds.” [2]

Lees verder..

Persbericht

De Islamitische Stichting Nederland is een religieuze  organisatie en heeft een diverse achterban. Binnen onze moskeeën vragen we niet naar standpunten, ideeën, sympathieën, politieke voorkeuren. Dat is ook haast ondoenlijk, gezien het gegeven dat de bezoekers van de aangesloten moskeeën van de Islamitische Stichting Nederland zeer gemêleerd zijn. Onze moskeeën zijn bij uitstek de “mainstream” moskeeën van het islamitische landschap in Nederland.

Lees verder..