Slotverklaring naar aanleiding van de vergadering van moskeebestuurders en imams  aangesloten bij de Islamitisch Stichting Nederland

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Turkije in de nacht van 15 juli jl. en de ontwikkelingen die daarop volgend in Nederland, zijn het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland (ISN), bestuursleden van de lokale aangesloten 143 moskeeën en imams op 24 juli in Utrecht bijeengekomen. De bevindingen naar aanleiding van deze bijeenkomst willen we graag met het publiek delen.

Op 15 juli jl. heeft een groep binnen de krijgsmacht gepoogd de gekozen president, regering, parlement af te zetten, de veiligheidstroepen uit te schakelen en de constitutionele orde op te schorten. Het Turkse volk heeft zich op een dappere manier verzet en is opgekomen voor haar democratie, nationale wil en recht. We veroordelen deze illegale opstand, waarbij onder andere het parlementsgebouw is gebombardeerd, 246 onschuldige burgers zijn gedood en duizenden gewond zijn geraakt, ten zeerste.

De algemene overtuiging in Turkije, van zowel de coalitie als de oppositie, is dat achter deze staatsgreep de terreurorganisatie FETÖ/PYD zit. Ten aanzien van deze beweging hebben we al eerder een duidelijk en bekend standpunt verklaard. In onze beleving verschilt deze organisatie niet van de PKK, Boko Haram en IS en gaat het hier om een terreur organisatie. De aanwezigen merken op dat dergelijke organisaties die religieuze waarden volgens hun eigen agenda en perverse overtuigingen misbruiken, door iedereen bestreden zouden moeten worden.

Uiteraard heeft de Turks-Nederlandse gemeenschap een bijzondere band met Turkije en leeft ontzettend mee met het Turkse volk. Dit is ook logisch gezien het feit dat vaak grote delen van de familie daar nog wonen. Maar het was mooi om de solidariteit in Bosnië, Azerbeidzjan, Noord-Afrika maar ook, zij het in beperkte mate, in Nederland te ervaren. De aanwezigen wensen de gestorvenen de genade van Allah en de gewonden en het Turkse volk veel beterschap toe.

ISN heeft tot op de dag van vandaag nooit onderscheid gemaakt op basis van politieke, etnische en religieuze gronden en zal dat ook vanaf nu niet doen. Binnen onze leden en moskeebezoekers is er een scala aan politieke overtuigingen en etnische achtergronden te vinden; dat zal zeer zeker niet veranderen. Iedereen die in onze moskeeën wil bidden of religieuze kennis wil opdoen is van harte welkom. We zullen echter zoals altijd echter geen propaganda en verheerlijking van terroristische en gewelddadige activiteiten dulden. In onze overtuiging is het verheerlijken van de staatsgreep en daarmee het vallen van de vele slachtoffers en gewonden niet anders dan het verheerlijken van de verschrikkelijke terreurdaden in Parijs en Brussel.

Onze bestuurders, imams en vrijwilligers hebben zich sinds de staatsgreep ontzettend ingezet om de rust te bewaren en zullen dat blijven doen. De afgelopen dagen zijn in alle aangesloten moskeeën in Nederland oproepen gedaan om kalm en verstandig te blijven. Afgelopen vrijdag nog hebben we hier in een gezamenlijke vrijdagmiddagpreek broederschap benadrukt, opgeroepen om de rust te bewaren en reacties op gepaste wijze te geven. De aanwezigen spreken ook uit dat net als hiervoor, ook hierna er niet zonder beraad en instemming van de lokale autoriteiten deelgenomen zal worden aan demonstraties of opgeroepen zal worden om aan demonstraties deel te nemen.

De aanwezigen geven aan dat de afgelopen dagen in verschillende moskeeën pogingen tot provocaties zijn geweest door het verheerlijken van de staatsgreep en het doen van grove uitingen. Dit is met name pijnlijk voor de mensen die bijvoorbeeld familie of vrienden verloren hebben of die gewond geraakt zijn in Turkije. Daarnaast is het een schending van de universele waarden waar we voor staan. In dit soort gevallen waarbij onoorbaar gedrag aan de orde is, wordt direct melding gemaakt bij de lokale autoriteiten en de politie. In geen geval mag het recht in eigen hand worden genomen. De aanwezigen wijzen iedere vorm van geweld en terreur ten zeerste af. Ook reacties op terreur en geweld dienen binnen de kaders van de wet en op democratische wijze gegeven te worden.

De aanwezigen bemerken helaas dat met name de ISN moskeeën doelwit lijken te worden van achterklap, smaad en beschuldigingen en dat is bijzonder te betreuren. Zeker gezien het feit dat ISN zich altijd heeft ingezet om op een constructieve, transparante manier in de religieuze behoefte van moslims in Nederland te voorzien. We vinden het belangrijk om ons altijd op te stellen als samenwerkings- en gesprekspartner voor de overheid en andere maatschappelijke organisaties. Zo zijn we onder andere serieuze samenwerkingen aangegaan met organisaties zoals VluchtelingenWerk, Groene Kerken, Sanquin (bloedbank) en de voedselbanken. We vragen het publiek om ten aanzien van onze overtuigingen, standpunten en gedragingen ook onze communicatiekanalen te raadplegen.

Hoogachtend,

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.