Naar aanleiding van het artikel “Harde aanval op Gülen aanhang in Nederland” in Dagblad Trouw op 27-7-2016

We hebben geconstateerd dat er in het artikel een aantal zaken onvolledig en niet juist weergegeven zijn. We raden sowieso aan om de gehele verklaring op onze site te lezen, omdat we zien dat enkele stukken uit context zijn geplaatst. We willen ingaan op een aantal suggesties in het artikel om het verkeerde beeld en de onduidelijkheid die eventueel ontstaan zou kunnen zijn weg te nemen.

In onze verklaring geven we in de eerste drie alinea’s aan wat wij vinden van de coup en de situatie in Turkije. De zinsnede “door iedereen bestreden zouden moeten worden” refereert naar deze situatie. Dat is GEEN oproep aan iedereen in Nederland om FETÖ te bestrijden. Dat is een zaak van landen en autoriteiten. Desgevraagd is dit ook aan de journalist in duidelijke termen gezegd. Ook indien men zou kijken naar de publicaties over deze kwestie kan men zien dat we juist structureel oproepen tot rust en kalmte binnen en buiten de moskeeën.


In het artikel wordt de suggestie gewekt alsof de incidenten en het aantal gebagatelliseerd zouden worden. Dat is niet aan de orde. Waar in het gesprek aan gerefereerd is, is het aantal incidenten rondom of in moskeeën. Daarbij hebben we aangegeven dat we blij zijn dat dit tot een minimum beperkt gebleven is, zeker gezien het aantal moskeeën in Nederland. Maar ieder incident is er een te veel.

De verklaring is een weergave van een gesprek tussen het ISN bestuur, bestuurders van moskeeën en imams. Meerdere malen wordt aangegeven hoe we aankijken tegen geweld, net zoals in andere publicaties. Aanzetten tot geweld of haat zaaien kan nooit aan de orde zijn. Juist riepen de aanwezigen op om in moskeeën de deuren voor iedereen open te houden. Ook dit is in het gesprek met de journalist aangegeven.

Over de Gülen-aanhangers in Nederland is “ik laat in het midden of dat in Nederland ook aan de orde is” niet gezegd. In het gesprek is juist aangegeven dat we in onze moskeeën niet vragen naar politieke, ideologische, religieuze voorkeuren.

Het is kwalijk en te betreuren dat juist een oproep tot rust, verstandig gedrag en kalmte zo onjuist wordt weergegeven. We zullen de komende dagen in contact treden met Dagblad Trouw om te bespreken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.