Gezamenlijke Persverklaring

In de overtuiging dat coup pogingen in de 21.ste eeuwse Turkije tegen het door het vrij Turkse volk gekozen regeringen tot het verleden horen is de mislukte gewapende coup poging van 15 juli 2016 die zijn doel niet bereikt heeft onze grootste troost.

De mensen met verschillende overtuigingen die de pleinen vol stroomden gingen voor de tanks staan om de poging tot het gewapend omverwerpen van de door het Turkse volk uit vrije wil gekozen regering te stoppen. Met deze opstand om de democratie te redden heeft het Turkse volk een voorbeeld gesteld voor de hele wereld.

Al hoewel de coupplegers uit de geledingen van het leger kwamen heeft de heroïsche opstand van de generale staf en de verschillende geledingen, de politie en overige veiligheidsdiensten en het volk Turkije behoed voor een grote ramp.

Wij prijzen de oproep voor eenheid en broederschap en de constructieve opstelling van de politieke partijen tegen het met geweld omver willen werpen van de democratische rechtsorde.

Het is van groot belang om na deze mislukte couppoging verre te blijven van acties die tot ontsporing kunnen leiden en ook niet in de val te trappen van provocateurs .

Onze wens is dat na deze verschrikkelijke gebeurtenis de wonden geheeld zullen worden en dat de rust en vrede nog sterker dan voorheen gewaarborgd zullen worden.

De ondergetekende organisaties geloven er in dat 15 juli 2016 de geschiedenis in zal gaan als de zege van de democratie van het Turkse volk.

Hierbij condoleren wij de naasten van de overleden en het Turkse volk. Wij wensen de slachtoffers veel sterkte en gezondheid toe en de martelaren wensen wij Allah Gods genade toe.

logolar kuruslar

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.