Vrijdagprekencommissie ISN bijeengekomen in Den Haag

De Vrijdagprekencommissie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) is op 7 september 2022 bijeengekomen bij het hoofdkwartier van ISN in Den Haag.

Aan de bijeenkomst namen Abdulhakim Ay (Voorzitter Vrijdagprekencommissie ISN en Religieus Bedienaar Imam-i Azam Moskee te Rijen), Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), de leden van de commissie en Ahmed Bulut (Specialist Religieuze Vertalingen ISN) deel.

De bijeenkomst, die werd voorgezeten door Abdulhakim Ay, begon met een Koranrecitatie, verzorgd door Onur Artar (Religieus Bedienaar ISN Mevlana Moskee te Rotterdam). Nadien werden de agendapunten behandeld.

Tijdens de bijeenkomst is er gesproken over de tekstvoorbereiding, tekststijl, doel van de preek, thema’s van de preken, taakverdeling, proces van schrijven en vertalen, de gewenste hoeveelheid woorden van de preek, opmaak van de tekst, talen waarin de preek beschikbaar moet zijn, bronnen van de preek en de effectiviteit van de preek. Ook is er gesproken over de begrijpelijkheid van de preektekst en manieren om de preken aansprekender te maken. Bij de planning van de thema’s wordt rekening gehouden met de materiële en geestelijke behoeften van de in Nederland woonachtige moslims. Tevens is besloten om te zijner tijd – onder alle religieuze bedienaren – een enquête te houden over hun ervaringen met de vrijdagpreken.

ISN publiceert wekelijks de vrijdagpreekteksten op haar website. De teksten worden gepubliceerd in het Turks, Arabisch en Nederlands. Van de Nederlandstalige tekst wordt ook een vereenvoudigde samenvatting gepubliceerd.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.