Vreugdevolle viering Gezegende Geboorte in Nederland

De programma’s, die door de Islamitische Stichting Nederland, de Raad voor Religieuze Zaken en de Attache diensten gezamenlijk worden georganiseerd, vinden voortgang. 

De Week van de Gezegende Geboorte 2016 wordt in vrijwel alle regio’s in Nederland gevierd met grote aanwezigheid van toehoorders. De activiteiten die op 10 april in Enschede begonnen en op 24 april in Amersfoort, in Theater Flink met een programma van de ISN Jeugd zullen worden afgesloten, vinden ook lokaal plaats door onderlinge samenwerking tussen de lokale moskeeën waarbij ze de Gezegende Geboorte op een gepaste manier vieren. Het valt op data aan deze vieringen meer vrouwen en kinderen deelnemen dan mannen.  Er werden sprekers uit Turkije uitgenodigd en het onderwerp, “De Gezegende Profeet Tawhid en Wahdat: Kom Laten we een Eenheid vormen” behandeld.  De sprekers benadrukten dat de Islam een religie is van Tawhid en van Wahdat en dit illustreerden zij met voorbeelden uit de Koran al Karim en de soenna van de gezegende Profeet. De autoriteiten gaven aan dat de doelstelling van de Gezegende Geboorte weken meer het begrijpen is van de Gezegende Profeet dan het memoreren. Zij benadrukten ook dat de Islamitische wereld nu veel meer dan ooit behoefte heeft aan eenheid. Zij verklaarden dat de enige mogelijkheid voor de islamitische wereld om zich te ontworstelen aan de woedende oorlogen, terreur en tweespalt in de regio’s, het vastklampen is aan de tawhid en wahdat principes van de Islam.

Aan de programma’s, in verband met de Gezegende Geboorte, die van 15-17 april werden georganiseerd, werden vier sprekers uit Turkije en een spreker uit Nederland uitgenodigd, en de activiteiten in dit kader werden in 11 verschillende plaatsten gehouden.

Het eerste programma werd op 16 april zaterdag in de Fatih Moskee te Eindhoven gehouden. Aan dit programma nam als spreker deel, de uit Turkije overgekomen Prof. Dr.  Bülent Baloğlu, verbonden als raadsman aan het Presidium voor Religieuze Zaken.

Het tweede programma op 16 april zaterdag, werd om 18:00 uur in Middelburg gehouden en georganiseerd door de Yıldırım Beyazıt Moskee. Aan dit programma nam als spreker deel, de directeur van D.İ.B. Haseki Eğitim Merkezi, Dr. Adil Bor. (Directeur Onderwijscentrum Haseki van het Presidium voor Religieuze Zaken).

Zaterdag om 18:00 werd er een ander programma in dit kader georganiseerd in IJmuiden, door Mescid al Kuba Moskee. De spreker op dit programma was de decaan van de Faculteit voor Islamitische Wetenschappen van de Yıldırım Beyazıt Universiteit, Prof. Dr. Mehmet Ünal.

De gepensioneerde moefti van het Presidium voor Religieuze Zaken, Ahmet Durmuş, sprak op zijn beurt, tijdens het programma dat in dit kader werd georganiseerd door Türkiyem Moskee te Arnhem.

Op 16 april 2016 zaterdag werd er een programma georganiseerd door de moskeeën in de regio Friesland en dit programma werd gehouden in de Heerenveense Şefaat Moskee. Tijdens dit programma sprak de Attache voor Religieuze Zaken, tevens Afgevaardigde Raadsman voor Religieuze Zaken, Dr. Yusuf Acar de toehoorders toe.

Op zondag 17 april 2016 werden de programma’s voor de Gezegende Geboorte vervolgd in verschillende plaatsen. Om 14:30 werd er in de Ulu Moskee in Ede een viering georganiseerd en om 16:00 uur in de Ulu Moskee te Zwolle. De heer Dr. Adil Bor was de spreker tijdens dit programma.

Weer dezelfde dag werd er in Oudenbosch, door de Barbaros Moskee een programma georganiseerd en de spreker hier was Prof. Dr. Mehmet Ünal.

Prof. Dr. Bülent Baloğlu sprak de toehoorders toe tijdens het programma van 14:30 in Bergen op Zoom en tijdens het programma van 16.00 uur in de Doesburgse Anadolu Moskee.

De gepensioneerde moefti, Ahmet Durmuş gaf een lezing om 18:00 uur in de conferentiezaal van de Ulu Moskee in Utrecht tijdens het programma dat door de Ulu Moskee en de Eyüp Sultan Moskee gezamenlijk werd georganiseerd.

De Afgevaardigde Raadsman Religieuze Zaken, Dr. Yusuf Acar, nam dezelfde dag als spreker deel aan het programma dat door de moskeeën in de regio Groningen gezamenlijk werd georganiseerd door het huren van een zaal waarbij de participatie zeer groot was.

De activiteiten zullen worden afgesloten met 14 verschillende programma’s die de komende week zullen worden gehouden.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.