Slechthorenden Ontmoeten de Koran 

De Islamitische Stichting Nederland is in samenwerking met de SARE Stichting, voor het eerst in Nederland, een cursus Koran al Karim en Basiskennis Religie gestart voor slechthorenden. 

Aan de cursus die in de Mevlana moskee te Rotterdam wordt gegeven, is een docent verbonden die de Koran educatie zal geven. Deze docent is, met bemiddeling van het Presidium voor Religieuze Zaken te Turkije, uitgenodigd.

Aan de opening van de cursus Koran al Karim voor slechthorenden die op 23.04.2016 is gestart, namen deel de heer Prof. Dr. Hasan Kamil Yilmaz, vicevoorzitter van het Presidium voor Religieuze Zaken en de Afgevaardigde Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag, tevens Attaché voor Religieuze Zaken te Deventer, Dr. Yusuf Acar. Zij volgden een poosje met interesse, de cursus, die speciaal voor de slechthorenden werd georganiseerd.

Na de les hield Dr. Yusuf Acar een toespraak en verklaarde blij te zijn met dit primeur in Nederland voor de slechthorenden. Hij voegde eraan toe dat mensen met een handicap net zoveel rechten hebben als de mensen zonder handicap op onderwijs in de Koran en de religie.

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz gaf op zijn beurt aan blij te zijn met de toepassing van deze lessen in Nederland; deze lessen zijn in Turkije ook recent begonnen maar zijn al wijd verspreid. Hij verklaarde verder dat het Presidium voor Religieuze Zaken bereid is om hiertoe alle steun te verlenen en wenste de cursisten veel succes toe. De kort maar krachtige aforisme van Prof. Dr. Yılmaz, “De eigenlijke handicap is de handicap in het hart en het geweten” werd emotioneel ontvangen door de cursisten.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.