Afsluiting Viering Gezegende Geboorte in Nederland

De programma’s in het kader van de Gezegende Geboorte 2016, die door de Islamitische Stichting Nederland, de Raad voor Religieuze Zaken en de Attaches voor Religieuze Zaken gezamenlijk werden georganiseerd in samenwerking met de moskeeën die verbonden zijn aan de ISN, werden afgesloten met programma’s die op 23 en 24 april werden georganiseerd. 

Aan de programma’s die werden georganiseerd met de doelstelling om de gezegende Profeet te leren kennen en te begrijpen, namen sprekers deel die uit Turkije werden uitgenodigd. De programma’s werden onder massale belangstelling gerealiseerd en de volgende sprekers namen eraan deel: uit Turkije, de vicevoorzitter van het Presidium voor Religieuze Zaken, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz; de Moefti van Konya, Prof. Dr. Ali Akpınar; de Moefti van İstanbul, Prof. Dr. Rahmi Yaran; de voorzitter van de Afdeling voor Gedrukte Publicaties van het Presidium voor Religieuze Zaken, Yunus Akkaya en de religiefunctionaris van de Fatih Moskee in İstanbul, Ekrem Nalbant. Aan de programma’s, in het kader van de Gezegende Geboorte, nam uit Nederland deel, Prof. Dr. Ozcan Hidir, verbonden aan de Islamitische Universiteit Rotterdam.

Het programma voor de jeugd dat met steun van de ISN door de Jeugdcommissie van ISN werd georganiseerd, vond plaats in een theaterzaal in Amersfoort. Aan dit programma nam de vicevoorzitter van het Presidium voor Religieuze Zaken, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz deel als spreker. Het programma werd bijgewoond door de Raadsman voor Religieuze Zaken, Dr. Yusuf Acar, een viceconsul van het consulaat in Amsterdam, bestuursleden van ISN, personeel van ISN en ongeveer 800 jongeren uit alle vestigingen van ISN door heel Nederland. Dr. Yusuf Acar, de Raadsman voor Religieuze Zaken, die tijdens het programma een toespraak hield, sprak de jongeren toe met de volgende woorden, “Deze grondgebieden hebben behoefte aan de beschaving van de gezegende Profeet die vol is met genade en barmhartigheid. Hierdoor dienen jullie jongeren die de toekomst zijn van Nederland, zeer zeker je bewust te zijn van jullie missie en visie en deze duidelijk te bepalen.”

De vicevoorzitter van het Presidium voor Religieuze Zaken, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, haalde in zijn toespraak voorbeelden aan van voorbeeldige jongeren uit de Koran en stond stil bij het belang dat de gezegende Profeet hechtte aan jongeren.   Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, verklaarde verder dat de jeugd in Nederland, in eenheid en saamhorigheid ervoor zorgt dat we de toekomst vol vertrouwen toe kunnen zien en dat hij hoopvol gestemd is met de jongeren.

Tijdens het tweede gedeelte van het programma werd er een concert gegeven door Fatih Koca onder begeleiding van het Koor voor Soefi Muziek, verbonden aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Ankara.

Tot slot kregen alle jongeren gratis een boek uitgereikt van de ISN over het leven van gezegende Mohammed (v.z.m.h).

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz gaf tevens ook een lezing tijdens het programma, in het kader van de Gezegende Geboorte, dat op 23 april 2016 gezamenlijk werd georganiseerd door de Rotterdamse moskeeën.

De programma’s die op 22 april 2016 startten met een lezing in de conferentiezaal van de Sultan Ahmet Moskee in Zaandam, werden in het weekend van 23 en 24 april voortgezet in andere steden. Aan het programma dat in Zaandam werd georganiseerd, nam als spreker deel, Prof. Dr.  Ozcan Hıdır, docent aan de Islamitische Universiteit Rotterdam.

Ook de uit Turkije uitgenodigde moefti van Konya, Prof. Dr. Ali Akpınar, nam als spreker deel aan twee verschillende programma’s die op 23 april 2016 in Harderwijk, en op 24.04.2016 in de Fatih Moskee te Roermond werden gehouden; hij sprak ook tijdens het programma van de Ahmet Yesevi Moskee in Tiel.

De moefti van Istanbul, Prof. Dr. Rahmi Yaran, sprak op 23.04.2016 tijdens het programma in de Merkez Moskee te Doetinchem en in Nijmegen in de Eyüp Sultan Moskee; op 24. 04.2016 gaf hij een lezing tijdens het programma dat gezamenlijk werd georganiseerd door de Merkez Moskee in Deventer, de Moskee in Terborg en in Ulft.

De voorzitter van de Afdeling voor Gedrukte Publicaties van het Presidium voor Religieuze Zaken, Yunus Akkaya, nam deel aan het programma dat op 23.04.2016 in de Nebi Moskee in Kampen werd georganiseerd en aan drie programma’s die op 24 april 2016 in de steden Haarlem, Beverwijk en Barneveld door de moskeeën aldaar werden georganiseerd.

Ter gelegenheid van de Week van de Gezegende Geboorte werd er tevens door het bestuur van de ISN een boodschap gepubliceerd met een woord van dank namens de ISN, gericht aan onze waarde natie, de liefhebbers van de profeet en aan eenieder die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de programma’s, met name de religiefunctionarissen, de bestuurders van de lokale vestigingen en aan de vrouwen- en de jeugdtak van de moskeeën.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.