Voedsel Pakketten

Nederland is een welvarend land. Een land zonder armoede is wat je verwacht. Eigenlijk zijn we ons er niet van bewust, van wat er om ons heen speelt. Onze buren zouden in de schulden kunnen zitten terwijl het van buiten allemaal goed lijkt te gaan. Het aantal mensen dat leeft van een inkomen onder de armoedegrens neemt fors toe. De coronacrisis lijkt dit aantal alleen maar te vergroten. We horen te weten wie het moeilijk heeft in onze samenleving, zodat we ze een handje kunnen helpen. We moeten niet wachten tot een behoeftige om hulp vraagt, want vaak is de drempel hiervoor te groot. We moeten zelf het initiatief daartoe nemen.

De maand Ramadan komt er weer aan. Deze maand staat in het teken van delen, liefdadigheid en saamhorigheid. Laten we deze Ramadan de behoeftigen in Nederland bereiken en samen de zegeningen ervaren en de onderlinge broederschap tussen armen en rijken versterken.

Volgens een hadith heeft onze Profeet (v.z.m.h.) het volgende gezegd: “Wie aanspoort tot het goede heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt.” (Al-Tirmidhī, Al-ʿIlm, 14)

Laat zien dat je geeft om een ander door mee te doen met ons project ‘’Help je buur!’’. Ga langs je buren om te vragen hoe het met ze gaat en vraag of ze behoeftigen kennen. Het doel is om iemand niet alleen financieel, maar ook mentaal te steunen. Ga bij ze langs en creëer een band met ze. Vraag hen of je ze ergens mee kan helpen. Jouw gebaar is van onschatbare waarde!

Wil jij doneren om behoeftigen van een voedselpakket te kunnen voorzien? Gebruik dan de volgende link: www.diyanet.nl/voedselpakketten-ideal

Ben jij een behoeftige? Meld je dan aan via ons registratieformulier: www.rebrand.ly/voedselpakketten

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.