Kennismakingsprogramma nieuw aangetreden religieuze bedienaren

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft in samenwerking met het Adviseurschap voor Religieuze Zaken te Den Haag een kennismakingsprogramma gehouden ten behoeve van pas aangetreden religieuze bedienaren. Dit programma vond plaats op 1 april 2021.

Vanwege de coronamaatregelen vond het programma, waaraan tien religieuze bedienaren deelnamen, in een kleinschalige setting plaats. Als sprekers namen prof. dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), dr. Ali Parlak (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Rotterdam), Mustafa Yeşilorman (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsgebied Deventer) en Muhlis Koç (Voorzitter ISN) deel.

In zijn toespraak onderstreepte Songur dat het bieden van spirituele begeleiding, onderwijs en religieuze diensten in Nederland een andere benadering nodig heeft dan in andere landen en om een multifunctionele aanpak vraagt. Hij heette de nieuw aangetreden religieuze bedienaren welkom en zei dat zij een complexe doch een erg waardevolle rol vervullen. Verder benadrukte Songur dat eventuele moeilijkheden, die zich van tijd tot tijd kunnen voordoen, niet mogen reflecteren op de houding en gedrag van de bedienaren en adviseerde hen om hun idealen voor de komende vijf jaar uiteen te zetten.

Parlak en Yeşilorman deelden hun aanbevelingen met de religieuze bedienaren en onderstreepten dat zij altijd klaar staan om hen te helpen.

Tot slot nam Koç het woord. Hij informeerde de nieuwe religieuze bedienaren over de missie en dienstverlening van ISN.

Het kennismakingprogramma eindigde – met inachtneming van de coronaregels – met een gezamenlijke groepsfoto. De deelnemende religieuze bedienaren toonden zich na afloop erg tevreden.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.