Vertaling Islam in het licht van ahadith grotendeels afgerond

Het Onderzoekscentrum van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een boekwerk, getiteld “Islam in het licht van ahadith”, grotendeels naar het Nederlands vertaald.

Het omvangrijke boek werd oorspronkelijk onder de naam “Hadislerle İslam serlevha hadisler” uitgegeven door het Presidium voor Religieuze Zaken. In 2018 werd begonnen met de vertaling naar het Nederlands. Na een intensief proces is de vertaling voor zeventig procent afgerond. Na voltooiing van de vertaling, eindredactie en revisie van de tekst wordt er overgegaan tot vormgeving en druk. Naar verwachting wordt het boek in het eerste kwartaal van 2020 uitgebracht.

Islam in het licht van ahadith is een 800 pagina’s tellende hadith-collectie die gedetailleerd ingaat op God, het universum, kennis, geloof, aanbidding, karakter, burgerschap, het hiernamaals, geschiedenis en beschaving. Het boek bevat 1.601 overleveringen. De doelgroep van het boek bestaat uit meertalige of Nederlandse moslims alsmede niet-moslims die geïnteresseerd zijn in overleveringen van de profeet Mohammed. Tot slot kan het voor studiedoeleinden worden gebruikt.

Het boekwerk wordt vertaald door een specialist religieuze vertalingen die werkzaam is bij ISN. Tijdens de vertaling worden de academische richtlijnen in acht genomen. Na publicatie wordt er een boekpresentatie gehouden, waarvoor geïnteresseerden zich te zijner tijd kunnen aanmelden.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.