Vertaling Handboek van de Islam voltooid

Het Onderzoekscentrum van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een boekwerk, getiteld “Handboek van de Islam”, succesvol naar het Nederlands vertaald.

Het omvangrijke boek werd oorspronkelijk onder de naam “İslam İlmihali” uitgegeven door het Presidium voor Religieuze Zaken. In 2017 werd begonnen met de vertaling naar het Nederlands. Na een intensief proces is de vertaling afgerond en aangeboden aan de eindredacteurs. Na eindredactie en revisie van de tekst wordt er overgegaan tot vormgeving en druk. Naar verwachting wordt het boek in het laatste kwartaal van 2019 uitgebracht.

Het Handboek van de Islam is een 810 pagina’s tellende islamitische catechismus die gedetailleerd ingaat op de islamitische geloofsleer, de religieuze praktijk, handelingen die geoorloofd en verboden zijn, karakter en de biografie van de profeet Mohammed. De doelgroep van het boek bestaat uit meertalige of Nederlandse moslims alsmede niet-moslims die geïnteresseerd zijn in de Islam.

Het handboek is vertaald door een specialist religieuze vertalingen die werkzaam is bij ISN. Tijdens de vertaling zijn de academische richtlijnen in acht genomen. De tekst wordt momenteel geredigeerd door Arabisten en religieuze specialisten. Na publicatie wordt er een boekpresentatie gehouden, waarvoor geïnteresseerden zich te zijner tijd kunnen aanmelden.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.