Startvergadering Audit- en Adviescomité ISN volbracht

Na enige onderbreking is het Audit- en Adviescomité van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) op 15 juni 2019 bijeengekomen. Dit vond plaats in het Haagse hoofdkwartier van ISN.

Onder de deelnemers bevonden zich Muhlis Koç (Voorzitter ISN), Recep Erkoç (Bestuurslid en Voorzitter Audit- en Adviescomité ISN) en huidige en voormalige leden van het Audit- en Adviescomité.

Mede vanwege vele verzoeken vanuit lokale moskeeorganisaties is besloten om de activiteiten die samenhangen met het beleidsveld Audit- en Advies, na een strategische heroriëntatie, weer te implementeren.

In dat kader is het oude Reglement Vestigingszaken ISN, dat dateert uit 2013, herzien en opnieuw uitgegeven. Tevens is het ledental van het Audit- en Adviescomité uitgebreid teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Het Audit- en Adviescomité van ISN is primair belast met toezicht op algemene vergaderingen en op het beleid van lokale moskeeorganisaties die verbonden zijn aan ISN. Het comité ziet toe conform het vernieuwde Reglement Vestigingszaken ISN en het Auditreglement ISN.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.