ISN start met vertaalproject Nederlandstalige Koranuitleg

Het Onderzoekscentrum van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) is gestart met een prestigieus vertaalproject waarin de Koran, inclusief commentaar, naar het Nederlands wordt vertaald.

Bij de vertaling wordt een comparatieve methode toegepast waarbij bestaande vertalingen onderling worden vergeleken. Ook wordt gekeken hoe bestaande vertalingen zich verhouden tot de oorspronkelijke Arabische tekst. Tegelijkertijd wordt de meest recente Turkstalige vertaalversie zoals uitgegeven door het Presidium voor Religieuze Zaken als primaire bronmateriaal gebruikt. Tevens wordt de Korantekst becommentarieerd, hetgeen tot een beter begrip van de Koran zal leiden. Naar verwachting wordt het boek in het laatste kwartaal van 2020 uitgebracht. 

De doelgroep van het boek bestaat uit Nederlandstalige moslims alsmede niet-moslims die geïnteresseerd zijn in de vertaling en de uitleg van de Koran. Daarnaast kan de vertaalversie ook gebruikt worden voor studiedoeleinden.

De vertaalversie wordt vervaardigd door een academische redactie die onder meer uit een specialist religieuze vertalingen bestaat. Tijdens de vertaling worden de gangbare theologische en academische richtlijnen in acht genomen. Na publicatie wordt er een boekpresentatie gehouden, waarvoor geïnteresseerden zich te zijner tijd kunnen aanmelden.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.