Tweede lichting oriëntatiecursus geloofsbedienaren afgerond

In samenwerking tussen Islamitische Stichting Nederland (ISN) en Islamic Institute Netherlands for Education and Research hebben ISN-geloofsbedienaren tussen 17 september 2018 en 29 oktober 2018 deelgenomen aan een lessenreeks. Het programma stond in het teken van oriëntatie op de Nederlandse maatschappij. Aan deze tweede lichting namen 22 geloofsbedienaren deel. Net als bij de eerste lichting bestond het curriculum uit een scala aan modules. De lessen werden verzorgd door gerenommeerde specialisten.

De lessen werden op iedere maandag verzorgd. De lesdagen waren opgedeeld in tijdvakken van twee uur, waarbinnen een specifiek onderwerp werd behandeld aangaande de Nederlandse maatschappij. Het curriculum bestond uit modules als Basisoriëntatie, Persoonlijke ontwikkeling, Godsdienstgeschiedenis, Nederlandse taal & cultuur, Leiderschap, Wereldreligies en Sociale media. Het oriëntatieprogramma werd, onder leiding van oud-Eerste Kamerlid Hanneke Gelderblom, besloten met een bezoek aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Teneinde een beeld te verkrijgen omtrent de tevredenheid van de cursisten werd er na afloop van iedere lesdag een digitale enquête afgenomen. Uit de analyse van de enquêteresultaten is gebleken dat deelgenomen cursisten in sterke mate tevreden zijn met de lessenreeksen en dat er grote behoefte is aan vergelijkbare programma’s.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.