Succesvolle implementatie onderwijscurriculum Oeigoerse vluchtelingen

In navolging van de geslaagde implementatie van het vernieuwde godsdienstonderwijs dat landelijk is uitgerold bij moskeeën die aangesloten zijn bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN), is het godsdienstcurriculum 2017-2018, zoals vervaardigd door zusterorganisatie Islamic Research & Education Institute, succesvol geïmplanteerd bij de Stichting Oost-Turkestaanse Oeigoeren.

Aan dit onderwijsprogramma namen 33 Oeigoerse vluchtelingen deel, waarvan er 27 slaagden. Het onderwijscurriculum bestond uit de vakken methodologie van het islamitische recht (usul al-fiqh), methodologie van de bestudering van overleveringen van profeet Mohammed (usul al-hadith), methodologie van de becommentariëring van de Koran (usul al-tafsir), de biografie van profeet Mohammed (sira), kennis van de Turkse taal en kennis van de Nederlandse taal. Momenteel wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling ten behoeve van het eerste semester van het onderwijsjaar 2018-2019.

In een verklaring bedankte Abdurrahman Abdulla (Hoofddocent en Voorzitter Stichting Oost-Turkestaanse Oeigoeren) de bijdrage van ISN en zusterorganisatie Islamic Research & Education Institute voor de totstandkoming van het onderwijspakket. De geslaagden hebben een certificaat van deelname uitgereikt gekregen.

 

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.