Bedevaartfunctionarissen ISN bijeen ter afronding voorbereidingen

In aanloop naar de bedevaart (hajj) van 2018 heeft de Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) een bijeenkomst gehouden die werd bijgewoond door dienstdoende geloofsbedienaren en groepsleiders. De bijeenkomst stond in het teken van de afronding van de voorbereidingsfase.

De bijeenkomst vond plaats in het complex van Vakif BV, alwaar de Bedevaartorganisatie is gehuisvest. Onder de aanwezigen bevonden zich Mustafa Yeşilorman (Plaatsvervangend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Osman Gülbe (Secretaris Raad van Toezicht ISN), Cevdet Keskin (Algemeen Directeur Vakif BV en Procesmanager Bedevaartorganisatie), groepsleiders en bedevaartbeambten. Er waren in totaal 23 functionarissen – waarvan vier vrouwelijke – aanwezig, die tijdens de bedevaart dienst zullen doen ten behoeve van de pelgrims.

Tijdens de bijeenkomst werd het proces rondom de voorbereidende werkzaamheden geëvalueerd en werden lopende werkprocessen herzien. Tevens is er stilgestaan bij de organisatie van een tweede studiedag voor aanstaande pelgrims. Yeşilorman en Gülbe spraken de deelnemers toe, waarbij ze hun ervaringen deelden. Nadien hield Keskin een presentatie over de voorbereidende werkzaamheden. De bijeenkomst werd besloten met een vraag-en antwoordsessie.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.