Pedagogische ambiance binnen ISN-moskeeën

Onderwijsvrijwilligers die in moskeeën godsdienstlessen verzorgen worden vanaf heden geëxamineerd en – indien geslaagd – gecertificeerd. Ook wordt van hen verwacht dat ze een pedagogische opleiding volgen en nascholing krijgen.

Mücahit Batman, onderwijscoördinator van de Islamitische Stichting Nederland (ISN), verklaarde dat er godsdienstonderwijs wordt verzorgd in alle aangesloten moskeeën en dat daar circa 20 duizend kinderen lessen volgen. De lessen worden verzorgd door geloofsbedienaren die allen een theologische en pedagogische achtergrond hebben of door vrijwilligers die als godsdienstfunctionaris lessen verzorgen, al dan niet ad interim.

Om het onderwijssysteem toegankelijker en professioneler te laten functioneren is door het Islamic Research & Education Institute een innovatief onderwijssysteem ontwikkeld. Volgens Batman dienen gebedsruimten multifunctioneel te zijn waarin niet alleen religieus onderricht en sociale en maatschappelijke activiteiten centraal staan, maar die ook als lokaal opleidingscentrum fungeren. In samenspraak met de vrijwilligers wordt er continu gebrainstormd over het verbeteren van didactische vaardigheden, en wordt er een analyse gemaakt of het vernieuwde systeem parallellen vertoont met het Nederlandse onderwijsstelsel.      

Batman deelt ook een visie over de nieuwe richtlijnen waarbinnen het nieuwe onderwijssysteem functioneert. Kenmerkend hieraan is dat er sprake is van een uniform onderwijssysteem waar alle aangesloten moskeevestigingen mee werken. Van belang is dat kinderen zich kunnen ontplooien binnen de kaders van een professioneel onderwijssysteem. Een ander wezenlijk kenmerk van dit systeem is dat alle betrokken partijen (waaronder de godsdienstleraar en de ouders/verzorgers) de vorderingen van het kind kunnen bijhouden in een digitaal en beveiligd leerlingenvolgsysteem.

Tot slot dienen de geloofsbedienaren volgens Batman goed geïnformeerd te zijn over het Nederlandse onderwijsstelsel en de geldende sociale structuren. ISN heeft al reeds een intensieve inburgeringscursus voor de geloofsbedienaren geïntroduceerd, waarin ook aandacht wordt geschonken aan het Nederlandse onderwijsstelsel.

Om de reeds actieve onderwijsvrijwilligers te toetsen op geschiktheid, onderwerpt ISN hen aan een tentaminering. Zo was er onlangs een toelatingsexamen in Apeldoorn. Gültane Koyurtgan, vrijwilligster bij de ISN Hacı Bayram Moskee in Venray, woont sinds zeven maanden in Nederland. Zij is een van de kandidaten die mee wil doen aan een toelatingsexamen om vervolgens als assistent-docent les te geven in de ISN-moskeeën. Koyurtgan: ‘In Turkije heb ik een universitaire opleiding voltooid, namelijk International Business. Nu ben ik druk bezig om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Daarnaast wil ik, op vrijwillige basis, vakken aan Turkse kinderen doceren, bijvoorbeeld godsdienst of Turks. En ik kan ook helpen met huiswerkbegeleiding voor het vak wiskunde. Ik kan goed communiceren met kinderen. Hen motiveren en ervoor zorgen dat ze de lessen als plezierig ervaren is belangrijk voor mij. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat ze intrinsiek gemotiveerd en met veel plezier naar de moskee gaan. De uitslagen worden binnen enkele weken bekend gemaakt, ik heb er een goed gevoel bij,’ aldus Koyurtgan.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.