Studiemiddag voor aankomende pelgrims

Op 23 juli 2017 is er een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor aankomende bedevaartgangers. De voorlichting is georganiseerd door de Islamitische Stichting Nederland (ISN), in samenwerking met de Adviseurschap voor Religieuze Zaken. 

De voorlichtingsmiddag vond plaats bij ISN Ulu Moskee te Ede en werd bijgewoond door Mehmet Yürek (afgevaardigde raadsman voor religieuze zaken), Cevdet Keskin (algemeen coördinator ISN), bedevaartfunctionarissen, de 646 aanstaande pelgrims en diens naasten.

De voorlichtingsmiddag startte met een Koranrecitatie, vervolgd door een toespraak door Mehmet Yürek. In zijn toespraak bevestigde Yürek dat de voorbereidingen voor de bedevaart voltooid zijn en deelde hij zijn persoonlijke bedevaartervaringen. Ook deelde hij een aantal aanbevelingen met de aanstaande pelgrims.

Tijdens de voorlichtingsmiddag hield Cevdet Keskin een presentatie waarin hij de aanstaande pelgrims informatie gaf over de bedevaartreis en de te treffen voorbereidingen door de aanstaande pelgrims zelf.

Er was ook gelegenheid voor het stellen van vragen door aanstaande pelgrims. Zij kregen tevens hun bedevaartmateriaal uitgereikt.

 Voor 5 en 6 augustus 2017 staat een tweede studiemiddag gepland. Aanstaande pelgrims worden daar nog nader over geïnformeerd.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.