Bedevaartfunctionarissen bijeen

Op 19 juli 2017 zijn er 23 geloofsbedienaren bijeen gekomen die als groepsleider dienst zullen doen tijdens de bedevaart (hajj). De bijeenkomst vond plaats op het stichtingskantoor van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) te Den Haag. Onder de deelnemers bevonden zich Mehmet Yürek (waarnemend raadsman voor religieuze zaken) en Cevdet Keskin (algemeen coördinator ISN).

Tijdens deze bijeenkomst zijn de vereiste voorbereidingen getroffen ten behoeve van de bedevaartorganisatie. De bijeenkomt begon met een Koranrecitatie. Vervolgens sprak Mehmet  Yürek de bedevaartfunctionarissen toe met daarin een aantal aanbevelingen. Ook sprak hij over het belang van motivatie en goede informatievoorziening gedurende het bedevaartproces.

Ook is er een presentatie gegeven met een aantal feiten en cijfers en informatie over de structurering van de bedevaartorganisatie. Deze presentatie werd verzorgd door Cevdet Keskin.

Tijdens de bijeenkomst werden ook vragen van de bedevaartfunctionarissen beantwoord en werden de reeds getroffen voorbereidingen geëvalueerd.

Van de deelnemende geloofsbedienaren zal er één dienst doen als landelijk verantwoordelijke en de overigen als groepsleiders; twee daarvan betreffen vrouwelijke geloofsbedienaren.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.