Speciaal thema ISN-preek: “harmonie in de samenleving”

Iedere week publiceert de Islamitische Stichting Nederland (ISN) haar vrijdagpreek op haar website, zowel in het Turks als in het Nederlands. Deze worden voorgedragen in de bij haar aangesloten 147 moskeeën. De inhoud van de preek wordt ingevuld door een daarvoor opgerichte preekcommissie. Voor de vrijdagpreek van 13 september 2019 is gekozen voor een speciaal thema: “Mildheid, de bron van harmonie”.

Het gekozen thema sluit aan bij het onderhavige seizoen; mensen zijn teruggekeerd van hun vakanties, de scholen zijn weer begonnen en het godsdienstonderwijs binnen de ISN-moskeeën is weer hervat. Daarnaast wordt het huidige seizoen kenmerkt door spiritualiteit. Zo bevinden we ons in de eerste maand van de maankalender, zijnde Muḥarram, en hebben moslims de zogeheten Dag van ʿᾹshūrāʾ herdacht. Muḥarram is een gewijde maand voor moslims.

Daar ISN veel waarde hecht aan een harmonieuze samenleving, zijn alle ISN-moskeeën zowel tijdens de kanselrede als tijdens de vrijdagpreek stilgestaan bij het thema “mildheid”, in religieuze terminologie aangeduid met “rifq”. Wij vinden het belangrijk dat de vreedzame boodschap van de Islam overgebracht wordt aan de moskeegangers en aan kinderen die godsdienstonderwijs genieten in ISN-moskeeën; tijdens het godsdienstonderwijs wordt het belang van vrede en harmonie in de maatschappij dan ook extra benadrukt. Aan kinderen wordt tevens onderwezen dat zij gedragingen die kunnen zorgen voor vredebreuk resoluut dienen te vermijden.

Via de onderstaande link kunt u de vrijdagpreek nalezen.

https://diyanet.nl/cuma-hutbeleri

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.