ISN houdt tevredenheidsonderzoek onder pelgrims

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een tevredenheidsonderzoek gehouden onder pelgrims die in 2019 voor ISN hebben gekozen als organisatie om hun bedevaartplicht te voldoen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de meerderheid van de pelgrims tevreden is met de dienstverlening van ISN. Tegelijkertijd zijn er ook knelpunten gesignaleerd, zij het niet veel.

Het enquête-onderzoek vond digitaal plaats. Daarbij werd gebruik gemaakt van Qualtrics, een professionele enquêtetool. Het onderzoek werd afgenomen tussen 29 augustus en 13 september 2019. De online vragenlijst bevatte zestien vragen over onder meer de deelname aan de voorbereidende workshop, het verblijf in Mekka en Medina, tevredenheid over de groepsleider en over het eventueel opnieuw kiezen voor ISN als partner om op bedevaart te gaan. Ook is er een NPS-meting gedaan onder de respondenten.

Het tevredenheidsonderzoek werd gehouden door Ahmed Bulut, specialist religieuze vertalingen en kwantitatief onderzoeker bij het Onderzoekscentrum van ISN. Tijdens het onderzoek zijn er objectieve meetmethoden gebruikt en vond er een grondige analyse plaats van de verzamelde data. In een reactie liet Bulut weten dat de onderzoeksresultaten erop wijzen dat de Bedevaartorganisatie van ISN in grote lijnen succesvol heeft gefunctioneerd, maar dat er ook verbeterpunten zijn. Cevdet Keskin (Procesmanager Bedevaartorganisatie ISN) reageerde enthousiast op de onderzoeksresultaten. ‘Het enquête-onderzoek was gestoeld op twee belangrijke grondslagen, namelijk professionaliteit en objectiviteit. Wij nemen de onderzoeksresultaten mee in de evaluatiesessie waarin we terugblikken op het bedevaartproces. We gaan ons ook buigen over de wensen van onze pelgrims, opdat wij onze dienstverlening ook in de komende jaren kunnen waarborgen en deze verder kunnen uitbreiden,’ aldus Keskin.

ISN startte in 2017 met het digitaal peilen van de tevredenheid van de pelgrims. De uitkomsten daarvan worden sindsdien meegenomen in de evaluatiesessies. ISN stelt zich ten doel om de gesignaleerde knelpunten nader te inventariseren en effectief aan de te pakken ten behoeve van toekomstige bedevaartactiviteiten.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.