ISN-pelgrims veilig teruggekeerd

Pelgrims die dit jaar met de Bedevaartorganisatie van de Islamitische Stichting Nederland (ISN) zijn afgereisd naar pelgrimsoord Mekka zijn na volbrenging van hun bedevaartrituelen huiswaarts gekeerd. 

De laatst vertrokken pelgrims hebben op 25 augustus 2019 voet aan wal gezet op luchthaven Schiphol. Het gaat om 598 pelgrims verspreid over vier bedevaartgroepen die vanaf 24 juli 2019 waren afgereisd. De pelgrims werden warm verwelkomd door verwanten en vrienden van de pelgrims. De emoties en de blijdschap van de teruggekeerde pelgrims werd veelvuldig vastgelegd op foto’s.

ISN gaat een enquête-onderzoek starten om de tevredenheid van de pelgrims in kaart te brengen, hetgeen gebruikt zal worden voor de evaluatie van het bedevaartproces. ISN doet dan ook beroep op de bereidwilligheid van de pelgrims om mee te werken aan de enquête. De pelgrims kunnen digitaal meedoen via een adreslink die zij per e-mail zullen ontvangen. De enquêteduur bedraagt maximaal vijf minuten.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.