Ontmoeting met geloofsbedienaren en moskeebestuurders te Venlo

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft een bijeenkomst georganiseerd ten behoeve van geloofsbedienaren en moskeebestuurders, welke op 15 september 2019 plaatsvond in de conferentiezaal van de recentelijk geopende ISN Tevhit Moskee te Venlo.

Tijdens de bijeenkomst is er gesproken over de professionalisering van het godsdienstonderwijs dat binnen ISN-moskeeën wordt verzorgd en over de invulling van het onderwijspakket voor 2019-2020.

Behalve geloofsbedienaren en lokale moskeebestuurders namen ook de bestuursvoorzitter van ISN, overige bestuursleden van ISN en de attachés voor religieuze zaken deel. Er werden diverse toespraken gehouden die in het teken stonden van het beleid rondom godsdienstonderwijs in moskeeën. Aan de hand van geactualiseerde leerlingenaantallen en -cohorten heeft ISN reeds onderwijsboeken samengesteld en uitgegeven, welke kosteloos verstrekt zullen worden aan de leerlingen. Daarnaast zullen de leerlingen kosteloos een jaarkalender ontvangen, waarop Nederlandse en religieuze feestdagen staan vermeld. Daarnaast is benadrukt dat ISN lokale educatieve activiteiten te allen tijde zal faciliteren.

Tijdens de bijeenkomst zijn er tevens presentaties gegeven over de structurering van twee prominente onderafdelingen van ISN: ISN Jongeren en ISN Vrouwen. Daarmee werden de geloofsbedienaren en de moskeebestuurders geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom de organisatie en de geplande activiteiten van deze onderafdelingen.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.