Godsdienstonderwijs ISN-moskeeën hervat

Parallel aan de start van de scholen in de drie regio’s hebben alle 147 ISN-moskeeën het godsdienstonderwijs, onder toezicht van de bevoegde geloofsbedienaren, hervat.

Het godsdienstonderwijs in de moskeeën wordt gecoördineerd door de afdeling ISN Onderwijs. Deze afdeling heeft een curriculum samengesteld dat is afgestemd op de leerlingencohorten. ISN werkt daarbij met drie leeftijdscategorieën: vier tot zeven jaar, zeven tot tien jaar en tien tot dertien jaar.

Teneinde de kwaliteit en de effectiviteit van het godsdienstonderwijs te waarborgen, ondersteunt ISN de lokale moskeeën door deze te voorzien van een reeks uniforme onderwijsmaterialen.

ISN heeft onlangs besloten dat zijn de moskeeën tegemoetkomt door de onderwijsboeken dit schooljaar kosteloos te verstrekken aan de laatste twee leeftijdscategorieën. Ook is besloten dat ISN de moskeeën waar het onderwijssysteem nog niet volledig is uitgerold zal begeleiden.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.