Aftrap ISN-Onderwijs met een officiële ceremonie te Rotterdam

Met het einde van de zomervakantie en de start van de scholen is het godsdienstonderwijs binnen ISN-moskeeën hervat. Als aftrap werd gekozen voor een officiële ceremonie, die gehouden werd in de conferentiezaal van de ISN Kocatepe Moskee te Rotterdam.

De ceremonie vond plaats op 14 september 2019, welke ook werd bijgewoond door dr. Ali Parlak (Waarnemend Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag). Er werd informatie gegeven over het jaarplan en het curriculum. İlyas Türkoğlu (Voorzitter ISN Kocatepe Moskee te Rotterdam) bedankte de ouders/verzorgers voor hun aanwezigheid. Nadien gaf Ali Türk (Onderwijscoördinator ISN) informatie over het godsdienstonderwijs dat in ISN-moskeeën wordt verzorgd. Türk benadrukte dat deelname aan de klassen voor de leeftijdscategorie vier tot zes jaar de afgelopen jaren flink is gegroeid. Ook benadrukte hij het belang van huiswerkbegeleiding en ondersteuning voor de Cito-toetsen.

Nadien hield Parlak een toespraak, waarin hij stilstond bij het belang van kennisvergaring en de aandacht die ISN volgens hem dient te geven aan het godsdienstonderwijs. Ook gaf Parlak aan dat inspanningen op het gebied van kennis en onderwijs extra beloond zal worden door God. Daarbij haalde hij, als voorbeeld, Koranverzen en overleveringen van de profeet Mohammed aan. Hij sprak zijn hoop uit dat kinderen en jongeren zich zullen inspannen om nuttige kennis op te doen. De ceremonie eindigde met een smeekbede (doe’a), die uitgesproken werd door M. Yaşar Ayaz (Geloofsbedienaar ISN Kocatepe Moskee te Rotterdam). Na de ceremonie startten de lessen.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.