Smeekbede (duʿāʾ) ISN rond het coronavirus (COVID-19)

We leven in een moeilijke tijd: het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Deze uitbraak heeft veel gevolgen voor ons allemaal. We leven dan ook heel anders dan voor de uitbraak. Om het virus onder controle te houden hebben we elkaar hard nodig. Het is mooi om te zien dat we massaal gehoor geven aan de noodmaatregelen van de Nederlandse overheid. We zien ook veel initiatieven op het gebied van liefdadigheid richting kwetsbare groepen in de samenleving. Een mooi gebaar dat we als Islamitische Stichting Nederland (ISN) omarmen.

Moeilijke tijden vragen om samenwerking en saamhorigheid, maar ook om geduld (ṣabr) en smeekbeden (duʿāʾ). De profeet Muḥammad (vzmh) heeft het volgende gezegd over smeekbeden:

Er is bij Allah niets dat waardevoller is dan smeekbeden (duʿāʾ).’[1]

De smeekbede (duʿāʾ) is de kern van de aanbidding (ʿibāda).’[2]

Als een van jullie niet overhaastig is en [niet] zegt: “Ik heb gesmeekt, maar deze is niet verhoord voor mij,” zal [zijn smeekbede door Allah] worden verhoord.’[3]

Om iedereen in Nederland een hart onder de riem te steken, heeft ISN een bede opgesteld rond het coronavirus.

Hieronder de tekst:

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle (bismillāh al-Raḥmān al-Raḥīm)

O Allah! We bevinden ons in een moeilijke tijd. Er heerst een wereldwijde pandemie. Ons leven is in korte tijd drastisch veranderd. Wij doen ons best om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. O Allah, U roept ons in de Qurʾān op om U te smeken en U zegt toe dat U de smeekbede zult verhoren.[4] Daarom richten wij ons tot U.

O Allah! Wij geloven in U. Er is geen god dan U. U bent de Barmhartige (al-Raḥmān), laat Uw genade op ons neerdalen!

O Allah! Er zijn veel zieken. Voorzie hen van geduld en gezondheid! O Allah, sommigen van ons hebben hun naasten verloren. Schenk aan hen geduld en wees genadig richting de overledenen o Allah!

O Allah, geef ons de kracht om Uw beproeving succesvol te kunnen doorstaan. Maak het gemakkelijk voor ons. Leid ons zonder kleerscheuren door de pandemie. Yā Rabbī, wij missen Uw gebedshuizen, verenig ons zo snel mogelijk weer in Uw moskeeën!

O Allah, u bent de Vergevensgezinde (al-Ghaffār) en de Berouwaanvaardende (al-Tawwāb), vergeef ons onze fouten! U bent de Wetende (al-ʿAlīm), schenk ons datgene wat goed is voor ons! U bent de Gunstverlener (al-Laṭīf), de Zachtaardige (al-Ḥalīm) en de Milde (al-Raʾūf), wees mild voor ons o Allah!

O Allah! We bevinden ons in een heilig seizoen. Maak de maanden Rajab en Shaʿbān gezegend voor ons en laat ons de maand Ramaḍān bereiken! Geef ons voor, tijdens en na het vasten het gevoel van saamhorigheid, verbinding en broederschap! Wij willen een goede dienaar van U zijn, help ons daarbij, o Allah!

O Allah! Wees vooral barmhartig richting onze ouderen, zieken en minderbedeelde mensen! Verlicht hun pijn en verdriet!

O Allah! Uw Boodschapper (saw) heeft gezegd dat U voor degene die het pad van de kennis betreedt, het pad naar het Paradijs zult vergemakkelijken.[5] Allah, vermeerder de kennis en de wijsheid van degenen die zich, ondanks alle beperkingen, toeleggen op de zoektocht naar kennis (ṭalab al-ʿilm).

O Allah! U bent de Vredeschenker (al-Salām). Wij vragen U nederig om vrede en harmonie te schenken aan de Nederlandse samenleving! O Allah, beloon het Nederlandse zorgpersoneel en alle anderen die zich bekommeren en zich, op wat voor manier dan ook, inzetten in de strijd tegen het coronavirus!

O Allah! U bent de Onafhankelijke Eeuwige (al-Ṣamad), wij zijn afhankelijk van U en Uw plan is het allerbeste plan. Beloon ons geduld, nu en in het Hiernamaals! Allah, U bent de Almachtige (al-ʿAzīz), verhoor onze smeekbeden yā Rabbī!

Āmīn, āmīn, āmīn, wa-l-ḥamdu lillāhi Rabb’il ʿālamīn.


[1] T3370 Al-Tirmidhī, Daʿwāt, 1; IM3829 Ibn Māja, Duʿāʾ, 1.

[2] T3371 Al-Tirmidhī, Daʿwāt, 1.

[3] D1484 Abū Dāwūd, Witr, 23; M6935 Al-Muslim, Dhikr, 91.

[4] Al-Muʾmin, 40: 60.

[5] T2682 Al-Tirmidhī, ʿIlm, 19.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.