ISN steunt Bosnische weeskinderen en weduwen

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) ziet het als haar taak om kwetsbare gemeenschappen, waar ter wereld dan ook, te steunen.

Eén van de landen die vaak uit het oog wordt verloren ligt in het hart van de Balkan, in Zuidoost-Europa: Bosnië en Herzegovina. Dat land heeft een pijnlijk verleden en telt vele weeskinderen en weduwen. Om deze reden heeft ISN in de voorgaande jaren beurzen verstrekt aan studerende Bosnische jongeren. Ook heeft ISN financiële steun gegeven aan weeskinderen en weduwen die hun vaders respectievelijk echtgenoten hebben verloren tijdens het Srebrenica-drama in 1995.

Onlangs, in januari 2020, heeft ISN wederom een belangrijk liefdadigheidsproject gerealiseerd in Bosnië en Herzegovina. Deze keer gebeurde dat in samenwerking met het internationale solidariteitsforum Emmaus. In dat kader zijn er behoeftige ouderen bezocht in onder meer verpleeghuizen. Ook zijn er bezoeken afgelegd aan vele wezen en weduwen. Veel kwetsbare gezinnen hebben een financiële bijdrage ontvangen en zullen voor de rest van het jaar warme maaltijden krijgen. Verder heeft ISN een bus geschonken aan Emmaus, die ingezet zal worden om de dagelijkse maaltijden te bezorgen en om andere vormen van hulp te bieden.

ISN werkt vaker samen met Emmaus teneinde kwetsbare Bosnische gezinnen te verblijden.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.