Persbericht ISN: Verdere aanscherping bid-thuis beleid; alle isn-moskeeën tot 1 juni 2020 dicht, geen ramadan-activiteiten (update)

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus die de Nederlandse overheid op 23 maart 2020 heeft aangekondigd, heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) de reeds van kracht zijnde noodmaatregelen verder aangescherpt en aanvullende besluiten genomen. De besluiten zijn bedoeld om het risico op de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In dat kader heeft ISN besloten om het bestaande bid-thuis-beleid, dat op 6 april 2020 zou verlopen, te verlengen tot 1 juni 2020. Alle 148 ISN-moskeeën blijven tot die datum dicht; zij zullen dit besluit communiceren richting hun bezoekers.

Daar de doorlooptijd van dit besluit samenvalt met de vastenmaand Ramadan, kunnen de onderstaande activiteiten geen doorgang vinden:

  • Alle gebedsdiensten, waaronder het vrijdaggebed (ṣalāt al-jumuʿa), het vastengebed (ṣalāt al-tarāwīḥ) en het feestgebed (ṣalāt al-ʿīd)
  • Alle godsdienstlessen
  • Alle overige bijeenkomsten, zoals de voordracht van de Koran (muqābala), ifṭār- en suḥūr-programma’s

Wij hopen op begrip voor deze noodmaatregelen en verzoeken alle moskeebezoekers om geen bezoek te brengen aan de moskee.

Dit is een tijdelijke noodmaatregel die van kracht blijft tot minimaal 1 juni 2020. Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen en/of verlenging van deze maatregel.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.