Seminar voor hajj-functionarissen gehouden in Straatsburg

Op 31 mei 2023 is er een seminar gehouden voor hajj-functionarissen voor de bedevaart door het Algemene Directoraat Hajj en Umra van het Presidium voor Religieuze Zaken.

De seminar duurde anderhalve dag, waaraan Remzi Bircan, Algemeen Directeur Hajj en Umra bij het Presidium voor Religieuze Zaken, verantwoordelijken binnen DITIB Duitsland, ISN, DITIB Frankrijk en groepsbegeleiders hebben deelgenomen.

Tijdens de bijeenkomst is informatie gegeven over de extra maatregelen die zijn genomen als gevolg van de volle benutting van de quota na de pandemie en de regels die dit jaar voor het eerst worden toegepast. Remzi Bircan sprak de functionarissen toe en deelde informatie over de onderwerpen die anders worden toegepast dan voorgaande jaren.

De 32 functionarissen die vanuit Nederland hebben deelgenomen verklaarden dat de ze bijeenkomst als nuttig hebben ervaren en onderschreven het belang van de seminar.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.