Pelgrimskandidaten vertrokken naar het heilige gebied

De pelgrimskandidaten die deelnemen aan de bedevaartorganisatie 2023, georganiseerd in samenwerking tussen ISN en het Adviseurschap voor Religieuze Zaken te Den Haag, zijn – in 23 groepen – tussen 13 en 16 juni 2023 naar het heilige gebied vertrokken vanuit luchthaven Schiphol. De pelgrimskandidaten die met Turkish Airlines zijn vertrokken, hebben Mekka volgens plan bereikt en hebben hun umra voltooid.

Voorafgaand aan de reis hebben er intensieve voorbereidingen plaatsgevonden, zoals inschrijvingen, registraties, vluchtschema’s opstellen, visumprocedures, groepsplanning, seminars teneinde de organisatie soepel te laten verlopen. In totaal nemen er 875 pelgrimskandidaten deel aan de Hajj-organisatie van 2023.

De Hajj-organisatie 2023 wordt geleid door Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), met Muhlis Koç (Voorzitter ISN) als plaatsvervangend leider. ISN is voornemens om een tevredenheidsonderzoek te houden onder de deelnemers aan de hajj.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.