Hajj-functionarissen bijeengekomen in Den Haag

Op 16 mei 2023 heeft er een voorbereidende bijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd in samenwerking tussen het Haagse Adviseurschap voor Religieuze Zaken en ISN, bijgewoond door de groepsleiders, groepsfunctionarissen en vrouwelijke begeleiders die deel zullen nemen aan de Hajj-organisatie van 2023. De bijeenkomst vond plaats bij Vakif BV te Den Haag, en werd bijgewoond door Prof. Dr. Haluk Songur (Raadsman voor Religieuze Zaken te Den Haag), Muhlis Koç (Voorzitter ISN) en de functionarissen die dienst zullen toen tijdens de Hajj.

Tijdens de bijeenkomst werden de voorbereidende werkzaamheden geëvalueerd en zijn de groepsindelingen beoordeeld. Ook werden de vervolgstappen besproken. De Haagse Adviseur voor Religieuze Zaken, Prof. Dr. Haluk Songur, verklaarde dat de motivatie en voorbereiding van de functionarissen erg belangrijk is voor het succes van de Hajj-organisatie en verklaarde dat hij gelooft dat de functionarissen hun best zullen doen om ervoor te zorgen dat de pelgrimskandidaten terugkeren als pelgrims.

Voor de Hajj-organisatie van 2023 zijn 1 algemene verantwoordelijke, 1 plaatsvervangende verantwoordelijke, 5 groepsleiders, 4 vrouwelijke begeleiders en 33 geloofsbedienaren aangesteld.

Copyright © Islamitische Stichting Nederland. Alle rechten voorbehouden.